• :
  • :
50 Năm Tự Hào Tiếp Bước trường THPT Chu Văn An
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

V/v chuẩn bị công bố kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Thực hiện Công văn số 260/CNTT ngày 22/6/2017 của Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuẩn bị công bố kết quả Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia và rà soát phần mềm chấm thi trắc nghiệm; Sở Giáo dục và Đào tạo đã chuẩn bị hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công bố kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 theo đúng quy định.

UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 573/SGDĐT-KTKĐCLGD

 

V/v chuẩn bị công bố kết quả

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

 

Yên Bái, ngày  04  tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi:    

                 - Hiệu trư­ởng các trường THPT, PT liên cấp 2-3, Trung cấp nghề     

                    Lục Yên, Trung cấp nghề DTNT thị xã Nghĩa Lộ;

                 - Giám đốc Trung tâm: GDTX tỉnh; DN-GDTX các huyện, thành phố.

 

Thực hiện Công văn số 260/CNTT ngày 22/6/2017 của Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuẩn bị công bố kết quả Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia và rà soát phần mềm chấm thi trắc nghiệm; Sở Giáo dục và Đào tạo đã chuẩn bị hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công bố kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 theo đúng quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị:

1. Thông báo rộng rãi đến phụ huynh, học sinh và nhân dân trên địa bàn địa chỉ truy cập để tra cứu điểm của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017:

- Địa chỉ: http://113.160.152.103:8080/

- Thời điểm công bố (dự kiến): sớm nhất ngày 06/7/2017.

2. Bố trí nhân lực, chuẩn bị cơ sở hạ tầng để học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng bằng phương thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi sau khi có kết quả thi THPT quốc gia.

Trong quá trình thực hiện, mọi khó khăn vướng mắc, liên hệ với Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, điện thoại 02163.851.822, email: phongktkd@yenbai.edu.vn.

 

Nơi nhận:

      - Lãnh đạo Sở;

      - Như Kính gửi;

      - Các phòng, ban Sở;

      - Lưu: VT, KT&KĐCLGD.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

Đặng Quang Khánh

 


Tác giả: Anh Đức
Nguồn:thpt-chuvanan-yenbai.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Văn bản
Video Clip
Liên kết website