• :
  • :
50 Năm Tự Hào Tiếp Bước trường THPT Chu Văn An
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM 2017

Điểm thi vào lớp 10
TT P SBD Họ và tên Dân tộc Ngày tháng
năm sinh
Điểm
KK
Điểm
ưu
tiên
Học sinh trường THCS Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2 Toán Ngữ văn Anh STT
1 1 24001 ĐỖ THỊ VÂN ANH KINH 14/08/2002   2 LANG THÍP 24 25 4.25 5 2.6 1
2 1 24002 NGÔ ĐÀI ANH KINH 02/12/2002   2 DỤ HẠ 24 25 6.5 4.5 6.2 2
3 1 24003 NGUYỄN HOÀNG ANH KINH 18/08/2002     ĐẠI PHÁC 24 26 6.5 4.5 3.4 3
4 1 24004 HOÀNG MINH ÁNH KINH 03/09/2002 2   MẬU A 24 26 6 4.5 3.7 4
5 1 24005 NGUYỄN THỊ KIM DUNG KINH 22/02/2002 3.5   ĐÔNG CUÔNG 24 25 6.25 7 2 5
6 1 24006 NGUYỄN THÙY DUNG KINH 06/11/2002 2   MẬU A 24   7.5 7 4.3 6
7 1 24007 TRẦN THỊ DƯƠNG KINH 08/08/2002   2 QUẾ THƯỢNG 24 25 5.75 6 1.6 7
8 1 24008 TRƯƠNG THÙY DƯƠNG KINH 27/09/2002 2   AN BÌNH 24 25 6.25 5 2.8 8
9 1 24009 TRẦN THỊ TRÀ GIANG KINH 05/07/2002 1.5   ĐÔNG CUÔNG 24   6.5 5.5 6.4 9
10 1 24010 TRẦN TRƯỜNG GIANG KINH 08/11/2002   2 DỤ HẠ 24 25 4.25 4.5 2.6 10
11 1 24011 TRƯƠNG HƯƠNG GIANG KINH 23/09/2002 1.5   MẬU A 24 25 5.5 5 4.5 11
12 1 24012 BÙI NGÂN HẰNG KINH 06/04/2002 2   MẬU A 24   5.75 8 3.4 12
13 1 24013 LÊ THU HIỀN KINH 15/10/2002 4   MẬU A 24 26 4.5 7.5 4.5 13
14 1 24014 CAO TRUNG HIẾU KINH 07/02/2002 1.5   ĐÔNG AN 24 25 8 4.5 7.8 14
15 1 24015 NGUYỄN VIỆT HOÀNG KINH 30/03/2002 1.5   ĐÔNG CUÔNG 24 25 8.25 5 4.6 15
16 1 24016 NGUYỄN THỊ HUẾ KINH 04/10/2002 1.5   YÊN HƯNG 24 26 6.5 4.5 3.2 16
17 1 24017 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN KINH 01/07/2002 4   MẬU A 24 26 7.5 7 5.2 17
18 1 24018 NGUYỄN THỊ HƯƠNG DAO 04/03/2002 3.5 2 NGÒI A 24   5.75 5 2.8 18
19 1 24019 PHẠM TÙNG LÂM KINH 24/07/2002 1.5   MẬU A 24 26 8.5 5 8.9 19
20 1 24020 HOÀNG THỊ THU LIÊN TÀY 17/08/2002 1.5 2 NGÒI A 24   5.25 6 3.8 20
21 1 24021 LÊ PHƯƠNG LINH KINH 27/12/2002 1.5   MẬU A 24 26 6.75 5 4.4 21
22 1 24022 MAI THÙY LINH KINH 28/04/2002 2   HOÀNG THẮNG 24   5.25 4.5 2 22
23 1 24023 NGUYỄN BÙI KHÁNH LINH KINH 23/02/2002 2   MẬU A 24 26 8.5 7 6 23
24 1 24024 NGUYỄN THỊ THÙY LINH KINH 20/11/2002 2   LÂM GIANG 24 25 6.5 6.5 4.7 24
1 2 24025 PHẠM THỊ LINH KINH 11/04/2002 1.5 2 YÊN HƯNG 24 26 5.75 6 3.2 25
2 2 24026 VÕ DIỆU LINH KINH 11/07/2002 1.5   MẬU A 24 26 6.25 6.25 4.5 26
3 2 24027 VŨ MAI LINH KINH 04/11/2002 1.5   MẬU A 24 26 8.75 6.75 5.8 27
4 2 24028 VŨ THỊ LOAN KINH 05/04/2002 2   LÂM GIANG 24 25 5.5 4.5 2.9 28
5 2 24029 TRẦN THỊ KIM LUYẾN KINH 08/07/2002     ĐẠI PHÁC 24 26 7.75 5.75 6.2 29
6 2 24030 NGUYỄN THỊ KHÁNH LY KINH 01/07/2002 1.5   AN THỊNH 24 26 6.25 6.5 4 30
7 2 24031 NGUYỄN THỊ QUỲNH MAI KINH 01/10/2002 1.5   AN BÌNH 24 25 8.5 6.25 3.8 31
8 2 24032 NGUYỄN TIẾN MẠNH KINH 28/01/2002 1.5   ĐÔNG CUÔNG 24 25 7.75 6.5 3.2 32
9 2 24033 NGUYỄN TIẾN NAM KINH 20/04/2002     ĐẠI PHÁC 24 26 7 4.75 3.9 33
10 2 24034 HÀ VIỆT NGA KINH 10/06/2002 4   MẬU A 24   6.75 6.5 6 34
11 2 24035 TRỊNH THỊ KIM NGÂN KINH 24/06/2002 2   TÂN HỢP 24 26 2.5 5 3 35
12 2 24036 PHÙNG BẢO NGỌC KINH 16/03/2002 2 2 QUẾ THƯỢNG 24 25 3.25 4.75 3 36
13 2 24037 ĐOÀN MINH QUÂN KINH 23/06/2002 1.5   ĐÔNG CUÔNG 24 25 6 6 6.2 37
14 2 24038 NGUYỄN THỊ QUYÊN KINH 08/10/2002   2 LANG THÍP 24 25 6.25 7 2.8 38
15 2 24039 VŨ THỊ HỒNG QUYÊN KINH 15/10/2002 2   HOÀNG THẮNG 24   4.75 3 2 39
16 2 24040 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH KINH 05/07/2002 1.5   ĐÔNG CUÔNG 24 25 8.25 6.75 4.6 40
17 2 24041 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO KINH 14/07/2002   2 LANG THÍP 24 25 6.5 6 4.8 41
18 2 24042 HOÀNG THỊ THIÊN TÀY 04/12/2002 4 2 ĐÔNG CUÔNG 24 25 7.5 8 5.2 42
19 2 24043 NGUYỄN HÀ THU KINH 10/072002 2   NGÒI A 24 25 5 5 2.6 43
20 2 24044 NGUYỄN THANH THÙY KINH 26/08/2002 4   MẬU A 24   8.75 6.5 4.4 44
21 2 24045 PHẠM THU THỦY KINH 08/03/2002 1.5   MẬU A 24 26 4.5 7.25 4.5 45
22 2 24046 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG KINH 07/09/2002 1.5   ĐÔNG AN 24 25 5.75 6.5 3.5 46
23 2 24047 TRẦN THỊ NGỌC TRÂM KINH 10/04/2002 1.5 2 QUẾ HẠ 24 25 6 6.5 5 47
24 2 24048 NGUYỄN KIỀU TRINH KINH 04/06/2002   2 DỤ HẠ 24 25 4.25 6.5 5.2 48
1 3 24049 LÊ ĐĂNG TRUNG KINH 22/08/2002 4   MẬU A 24 26 7.75 5 7.4 49
2 3 24050 MẠC ANH TÚ NÙNG 25/02/2002 2 2 VIỄN SƠN 24 26 6 4.5 4.8 50
3 3 24051 BÀN THỊ TƯƠI DAO 27/12/2002 2 2 MẬU ĐÔNG 24   6.5 5.25 1.8 51
4 3 24052 LÊ TỐ UYÊN KINH 04/06/2002 2   AN BÌNH 24 25 6.5 5.5 3 52
5 3 24053 NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN KINH 05/04/2002 1.5   LÂM GIANG 24 25 4.75 5.5 3.6 53
6 3 24054 HÀ PHƯƠNG ANH TÀY 12/09/2002 1.5 2 HOÀNG VĂN THỌ 24   5.25 6.25 4 54
7 3 24055 HOÀNG THỊ MAI ANH TÀY 06/10/2002   2 DỤ HẠ 24 26 1 3.25 1.2 55
8 3 24056 NGUYỄN QUANG ANH KINH 28/06/2002 1.5   MẬU A 24   6.5 3.5 3 56
9 3 24057 NGUYỄN TUẤN ANH KINH 25/05/2002 1.5   LÂM GIANG 24 25 4.25 4 3.6 57
10 3 24058 TRẦN KIM ANH KINH 25/03/2002 2   MẬU A 24 26 6 5.75 4.8 58
11 3 24059 TRẦN THỊ NGỌC ANH KINH 11/11/2002 1.5   MẬU A 24   4 6 2.6 59
12 3 24060 TRẦN THỊ TÚ ANH KINH 08/05/2002 2 2 QUẾ HẠ 24 25 4 6.25 2.8 60
13 3 24061 VŨ THỊ PHƯƠNG ANH KINH 05/10/2002 1.5   MẬU A 24 26 5 6.5 2.6 61
14 3 24062 ĐỖ HỒNG ÁNH KINH 23/10/2002 2   LÂM GIANG 24 25 5 4 1.6 62
15 3 24063 LƯƠNG NGUYỆT ÁNH KINH 15/08/2002 1.5 2 ĐÔNG CUÔNG 24 25 4.75 6.5 3.2 63
16 3 24064 NGUYỄN HÀ HỒNG ÁNH KINH 10/03/2002 2   ĐÔNG CUÔNG 24 25 6.5 7 5.8 64
17 3 24065 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH KINH 31/03/2002 1.5   MẬU A 24 26 4 5.5 2.4 65
18 3 24066 PHẠM NGỌC ÁNH KINH 18/05/2002 1.5   MẬU A 24 26 2.5 4 3 66
19 3 24067 TRẦN THỊ NGỌC ÁNH KINH 20/05/2002 2   MẬU A 24 26 5.5 4.5 3.2 67
20 3 24068 HÀ THỊ BẰNG TÀY 09/06/2002   2 DỤ HẠ 24 25 4.25 6 2.2 68
21 3 24069 BÙI NGỌC BIÊN KINH 06/11/2002   2 DỤ THƯỢNG 24 26 4 4.5 2.9 69
22 3 24070 TRẦN VĂN CẢNH KINH 03/06/2002 2   VIỄN SƠN 24 26 5 3.5 2.4 70
23 3 24071 ĐÀO NGỌC VÂN CHI KINH 16/03/2002 2   MẬU ĐÔNG 24 25 1.5 4 2.4 71
24 3 24072 NGUYỄN KIM CHI KINH 15/12/2002     MẬU A 24 25 3 5.75 4.2 72
1 4 24073 PHẠM THỊ CHI KINH 13/09/2002 2   XUÂN ÁI 24 26 6 5.25 3 73
2 4 24074 HÀ THANH CHÚC TÀY 05/07/2002 1.5 2 YÊN THÁI 24 26 3.25 5.25 5 74
3 4 24075 NGUYỄN THANH CHÚC KINH 09/07/2002     YÊN HỢP 24   2.25 6.5 2 75
4 4 24076 TRỊNH THỊ THU CÚC KINH 09/08/2002 2   TẦN HỢP 24 26 2.25 4.5 2 76
5 4 24077 NGUYỄN THỊ CƯƠNG DAO 29/10/2002 2 2 QUANG MINH 24   2 3.5 1 77
6 4 24078 ĐỖ MẠNH CƯỜNG KINH 19/12/2002 1   XUÂN ÁI 24 26 4.25 3.5 3 78
7 4 24079 NGUYỄN HỮU CƯỜNG KINH 02/04/2002 2 2 QUẾ HẠ 24 25 3.75 5.25 2.4 79
8 4 24080 NGUYỄN NGỌC DIỆP KINH 04/09/2002   2 LANG THÍP 24 25 5.5 6.75 2 80
9 4 24081 NÔNG NGỌC DIỆU TÀY 20/12/2002   2 YÊN THÁI 24 26 5.5 4.75 8.6 81
10 4 24082 TRẦN THỊ DIỆU KINH 19/01/2002 1.5   YÊN HƯNG 24 26 6 4 4.6 82
11 4 24083 TRẦN KIM DUNG KINH 05/10/2002     YÊN HỢP 24 26 4.25 6 5.4 83
12 4 24084 HOÀNG ANH DŨNG KINH 16/12/2002   2 QUẾ THƯỢNG 24 25 3.25 4.25 3 84
13 4 24085 HÀ THỊ MỸ DUYÊN KINH 05/07/2002 1.5   MẬU A 24 26 4.75 5 4.6 85
14 4 24086 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG KINH 01/08/2002 2   MẬU A 24 26 6 5.5 6 86
15 4 24087 PHẠM HẢI ĐĂNG KINH 22/06/2002 1.5   LÂM GIANG 24 25 6.75 3.5 3.6 87
16 4 24088 VŨ HẢI ĐĂNG KINH 28/10/2002 3.5   MẬU A 24   6.5 5.75 4 88
17 4 24089 ĐẶNG VĂN ĐỨC KINH 17/01/2002   2 DỤ HẠ 24 25 3.25 3.5 2.2 89
18 4 24090 ĐỒNG MINH ĐỨC KINH 25/06/2002   2 DỤ HẠ 24 25 4 5 3.6 90
19 4 24091 ĐINH THỊ HƯƠNG GIANG KINH 21/06/2002 2   MẬU ĐÔNG 24 26 4.5 5.25 3.4 91
20 4 24092 ĐINH THỊ THU GIANG KINH 13/11/2002 1.5   ĐÔNG CUÔNG 24 25 3.75 6.25 3.4 92
21 4 24093 NGUYỄN THÙY GIANG KINH 20/08/2002 2 2 QUẾ HẠ 24   4.5 5.75 2.4 93
22 4 24094 ĐINH VŨ THU HÀ KINH 13/10/2002 2 2 MẬU A 24 26 4.75 6.75 4.2 94
23 4 24095 LÊ THỊ HÀ KINH 02/06/2002   2 DỤ HẠ 24 26 2.5 4 2.4 95
24 4 24096 LƯU NGUYỄN NGỌC HÀ KINH 15/08/2002 1.5   LÂM GIANG 24 25 4.5 3.25 2.4 96
1 5 24097 NGUYỄN THỊ HÀ KINH 29/12/2002 2   MẬU A 24 26 6.5 7.25 4.2 97
2 5 24098 TRẦN THỊ THANH HÀ KINH 06/01/2002 2   MẬU ĐÔNG 24   2.5 4.75 1.4 98
3 5 24099 HOÀNG THỊ HẢI TÀY 04/02/2002 1.5 2 YÊN HƯNG 24 25 6.75 6.25 3.4 99
4 5 24100 PHẠM THỊ HẠNH KINH 02/09/2002 1.5 2 QUẾ HẠ 24 25 2 4.75 3 100
5 5 24101 PHẠM THỊ HẠNH KINH 06/03/2002 2   MẬU ĐÔNG 24   5.25 5 2.6 101
6 5 24102 NGUYỄN THỊ HẢO KINH 10/11/2002 1.5   TÂN HỢP 24 26 1.75 2 2.4 102
7 5 24103 LÊ THỊ HẰNG KINH 25/10/2002 2   MẬU ĐÔNG 24   4.5 5 2.2 103
8 5 24104 NGUYỄN THỊ KIM HẰNG KINH 26/07/2002 2   YÊN HƯNG 24 26 4.25 5.5 2.8 104
9 5 24105 NGUYỄN THỊ THU HẰNG KINH 04/10/2002 4   XUÂN ÁI 24 26 5.5 7 2.2 105
10 5 24106 PHAN THỊ THU HẰNG KINH 06/09/2002 2   NGUYỄN ÚY 24 26 8.75 6.25 5.8 106
11 5 24107 TRẦN THỊ THU HẰNG KINH 29/06/2002 2   LÂM GIANG 24 25 3.5 5.5 2.4 107
12 5 24108 TRẦN THỊ THÚY HẰNG KINH 05/09/2002     MẬU ĐÔNG 24 25 3 6.25 2.4 108
13 5 24109 HÀ THỊ HẬU KINH 08/10/2002 2 2 QUẾ HẠ 24 25 5 5.75 3.2 109
14 5 24110 HOÀNG THỊ HIỀN TÀY 22/08/2002 2 2 QUẾ HẠ 24 25 1.75 5 2.2 110
15 5 24111 LÊ THẢO HIỀN THÁI 11/11/2002 2 2 MẬU A 24 26 3.5 7.25 3.6 111
16 5 24112 NGUYỄN THỊ THU HIỀN KINH 08/02/2002 2   LÂM GIANG 24 25 2 6 3.2 112
17 5 24113 TRẦN THANH HIỀN KINH 02/08/2002 2 2 QUẾ HẠ 24 25 5.25 6.25 3.2 113
18 5 24114 ĐINH TRUNG HIẾU KINH 11/11/2002 1.5 2 QUẾ HẠ 24 25 0.75 3 1.8 114
19 5 24115 NGUYỄN TRUNG HIẾU KINH 12/05/2002 1.5   MẬU A 24   5.75 5.75 4.5 115
20 5 24116 VŨ XUÂN HOÀI H MÔNG 20/10/2002 1.5 2 NGÒI A 24   2.75 6.25 1.6 116
21 5 24117 NGUYỄN THỊ HUẾ KINH 03/01/2002 1.5   MẬU A 24 26 5.25 6.75 4.8 117
22 5 24118 TRẦN THỊ HUẾ KINH 20/08/2002 2   XUÂN ÁI 24 26 5.25 5 3.4 118
23 5 24119 NGUYỄN MẠNH HÙNG KINH 27/02/2002 1.5   MẬU A 24 25 5.25 6 5.2 119
24 5 24120 NGUYỄN MẠNH HÙNG KINH 19/08/2002 1.5   AN THỊNH 24 26 4.5 4.25 5.4 120
1 6 24121 ĐẶNG QUANG HUY KINH 10/12/2002 2   MẬU A 24   4.5 7.5 3.6 121
2 6 24122 NGUYỄN THỊ HUYỀN KINH 10/02/2002     YÊN HỢP 24   0.75 5 1 122
3 6 24123 TẠ THỊ THU HUYỀN KINH 13/04/2002 1.5   MẬU A 24 26 3.75 6.75 2.6 123
4 6 24124 TRẦN THANH HUYỀN TÀY 11/06/2002   2 LANG THÍP 24 25 3.5 4.25 2.2 124
5 6 24125 TRẦN THỊ NGỌC HUYỀN KINH 05/02/2002   2 DỤ HẠ 24 25 4.5 5 5.2 125
6 6 24126 TRẦN THU HUYỀN KINH 03/10/2002 2   MẬU ĐÔNG 24   4.25 5.25 3.9 126
7 6 24127 PHẠM LƯU HUỲNH KINH 16/12/2002 1.5   YÊN HƯNG 24   6 5.25 3 127
8 6 24128 HOÀNG BẬT HƯNG TÀY 23/01/2002   2 DỤ THƯỢNG 24 25 2.25 3.5 1 128
9 6 24129 NGUYỄN QUỐC HƯNG KINH 04/09/2002 2   BÁO ĐÁP 24   4 4.5 2.8 129
10 6 24130 NGUYỄN TUẤN HƯNG KINH 09/08/2002 2   MẬU A 24 26 2.75 4.75 2.6 130
11 6 24131 TRẦN VĂN HƯNG KINH 12/09/2002 1.5   TÂN HỢP 24 26 6.5 4.5 2.4 131
12 6 24132 LÝ THỊ HƯƠNG DAO 18/01/2000 1.5 2 ĐÔNG AN 24 25 1.25 4.5 1.8 132
13 6 24133 NGUYỄN THỊ HƯỜNG KINH 20/09/2002 2   MẬU ĐÔNG 24   4.5 5 2.4 133
14 6 24134 NGUYỄN THỊ HƯỜNG DAO 20/03/2002 1.5 2 NGÒI A 24 25 4.25 5 3.2 134
15 6 24135 VŨ KHÁNH KINH 03/03/2002 2   MẬU A 24 26 4.75 5.75 4.4 135
16 6 24136 NGUYỄN TRUNG KIÊN KINH 25/11/2002 1.5   MẬU A 24 26 5.75 5.5 2.6 136
17 6 24137 PHAN THANH LAM KINH 11/11/2002 1.5   MẬU A 24 25 4.75 6.25 3.4 137
18 6 24138 NÔNG THỊ MAI LAN TÀY 10/11/2002 1.5 2 YÊN THÁI 24 26 5 5.25 2.6 138
19 6 24139 PHẠM TÙNG LÂM KINH 21/07/2002 2   MẬU A 24   5.5 7.25 4.8 139
20 6 24140 PHẠM THỊ LIÊN KINH 23/02/2002   2 LANG THÍP 24 25 1 4.25 1.8 140
21 6 24141 ĐẶNG THỊ LINH TÀY 06/12/2002 2 2 MẬU A 24   0.75 5.75 1.6 141
22 6 24142 NGÔ THỊ THÙY LINH KINH 03/08/2002     YÊN HỢP 24   0.75 5.75 1.2 142
23 6 24143 TRẦN BÍCH LOAN KINH 25/11/2002 2   ĐÔNG CUÔNG 24 25   6.75 2.8 143
24 6 24144 NGÔ VĂN LONG TÀY 08/06/2002   2 DỤ HẠ 24 25 4 6 4 144
1 7 24145 TRẦN THỊ LUYẾN KINH 19/04/2002 1.5   TẦN HỢP 24 26 2.75 4.75 3.1 145
2 7 24146 HOÀNG THỊ LY TÀY 25/11/2002 1.5 2 NGÒI A 24   5 7.5 5.4 146
3 7 24147 NGUYỄN KHÁNH LY KINH 12/03/2002 1.5   MẬU A 24 26 5 6.25 3.6 147
4 7 24148 HOÀNG THỊ LÝ TÀY 27/04/2002 1.5 2 NGÒI A 24   3.25 5 3.2 148
5 7 24149 TRẦN THỊ MAI KINH 08/11/2002 2   MẬU ĐÔNG 24   4.5 5 2.6 149
6 7 24150 BÙI ĐỨC MẠNH TÀY 08/04/2002 2 2 MẬU ĐÔNG 24 26 1.25 4 2 150
7 7 24151 TRẦN TUẤN MINH KINH 07/05/2002 1.5   MẬU A 24 25 3.5 5.5 4.4 151
8 7 24152 NGUYỄN THỊ TRÀ MY KINH 08/01/2002 1.5   YÊN HƯNG 24 26 4.75 4.5 4.4 152
9 7 24153 HOÀNG MẠNH NAM TÀY 08/09/2002   2 DỤ HẠ 24 26 3.5 4.5 4.2 153
10 7 24154 NGUYỄN VĂN NAM KINH 25/03/2002     YÊN HỢP 24   5.25 5 2.8 154
11 7 24155 NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA KINH 23/08/2002 1.5   MẬU A 24 26 3.75 4 3.4 155
12 7 24156 TRẦN THỊ KIM NGÂN KINH 14/09/2002 2   MẬU A 24   4.5 6.5 5 156
13 7 24157 VŨ THỊ QUỲNH NGÂN KINH 04/09/2002 2   MẬU A 24 26 4.25 5.75 2.5 157
14 7 24158 ĐẶNG THỊ NGOAN DAO 31/12/2002 2 2 TẦN HỢP 24 26 2 5 2.2 158
15 7 24159 PHAN THỊ HỒNG NGỌC KINH 08/11/2002 2   MẬU A 24 25 3.25 6.25 4.6 159
16 7 24160 TRẦN BẢO NGỌC KINH 11/05/2002 2   MẬU ĐÔNG 24 25 5.25 4 3.8 160
17 7 24161 LÊ THỊ ÁNH NGUYỆT KINH 26/03/2002 1.5   MẬU ĐÔNG 24 26 5.5 6.25 5.2 161
18 7 24162 NGUYỄN THỊ NGUYỆT KINH 21/05/2002 2 2 QUẾ HẠ 24 25 1.75 7 2.3 162
19 7 24163 PHÙNG THỊ NHẤT DAO 25/12/2001   2 XUÂN TẦM 24 25 1.75 5.25 1.6 163
20 7 24164 ĐƯỜNG THỊ HỒNG NHUNG KINH 27/03/2002 1.5   MẬU A 24   2.75 5.75 2.9 164
21 7 24165 HOÀNG THỊ NHUNG KINH 04/03/2002 2   LÂM GIANG 24 25 3.5 5.75 3.2 165
22 7 24166 NGUYỄN THỊ NHUNG KINH 20/07/2002 1.5 2 XUÂN ÁI 24 26 3.25 6 2.4 166
23 7 24167 NINH THỊ HỒNG NHUNG KINH 16/08/2002 1.5   MẬU A 24 25 2.75 5.25 2.6 167
24 7 24168 PHAN THỊ HỒNG NHUNG DAO 07/10/2002 1.5 2 NGÒI A 24   4.75 6.5 3 168
1 8 24169 TRẦN HUYỀN NHUNG KINH 26/12/2002   2 LANG THÍP 24   4.25 4.75 1.2 169
2 8 24170 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG KINH 22/04/2002 2   MẬU A 24 26 2 6.5 2.2 170
3 8 24171 TRƯƠNG THỊ NHUNG DAO 08/03/2002 1.5 2 YÊN HƯNG 24 26 1.5 4.75 1.4 171
4 8 24172 VŨ THỊ NHUNG KINH 29/09/2002 1.5 2 QUẾ HẠ 24 25 2.75 5.25 2 172
5 8 24173 NGUYỄN ĐỨC PHONG KINH 31/03/2002 1.5   MẬU ĐÔNG 24   5 3.75 2.8 173
6 8 24174 ĐỖ THU PHƯƠNG KINH 11/05/2002 2   MẬU A 24 26 3 6.5 2 174
7 8 24175 ĐỒNG MAI PHƯƠNG KINH 09/09/2002   2 LANG THÍP 24   4 5.75 2 175
8 8 24176 TRẦN THU PHƯƠNG KINH 03/08/2002 2   MẬU A 24 25 1.75 5.75 1.6 176
9 8 24177 NGUYỄN BÍCH PHƯỢNG KINH 10/04/2002 1.5   MẬU A 24 26 7 6.25 2 177
10 8 24178 TRƯƠNG ANH QUYỀN KINH 18/11/2002 2   MẬU A 24 26 4 4.25 5.8 178
11 8 24179 NGUYỄN NHƯ QUỲNH KINH 04/02/2002 2   MẬU A 24 26 4.25 7 1.4 179
12 8 24180 NGUYỄN NHƯ QUỲNH KINH 12/09/2002   2 QUẾ THƯỢNG 24   2.25 4.5 2.6 180
13 8 24181 PHẠM THÚY QUỲNH KINH 23/03/2002     YÊN HỢP 24 26 7 5.5 4.2 181
14 8 24182 BÀN THỊ SÍNH DAO 20/02/2002   2 XUÂN TẦM 24 25 2.25 3 1.6 182
15 8 24183 TRƯƠNG VĂN SON DAO 14/03/2002 1.5 2 NGÒI A 24   4.75 4.25 1.4 183
16 8 24184 SÙNG THỊ SÔNG H MÔNG 07/05/2002   2 NÀ HẨU 24 26 3.5 2.5 7.2 184
17 8 24185 ĐỖ  ANH SƠN KINH 29/09/2002 2   MẬU A 24 26 5.25 7.5 4.4 185
18 8 24186 VŨ NGỌC SƠN KINH 24/08/2002 1.5   MẬU A 24   5.25 5.75 1 186
19 8 24187 CẦM TRỌNG TẤN TÀY 23/06/2002 2 2 QUANG MINH 24   4.25 4.25 2.2 187
20 8 24188 NGUYỄN PHƯƠNG THANH KINH 29/05/2002 2   MẬU A 24   7.75 5.5 3.6 188
21 8 24189 MAI VĂN THÀNH KINH 15/02/2002   2 DỤ HẠ 24 25 5 4.5 1.6 189
22 8 24190 HOÀNG THỊ THAO TÀY 02/04/2002 2 2 QUẾ HẠ 24 26 3.25 5 2 190
23 8 24191 HOÀNG THỊ THẢO TÀY 16/04/2002 1.5 2 MẬU ĐÔNG 24 26 5.5 6.5 2.2 191
24 8 24192 KHƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO KINH 16/07/2002 2   MẬU ĐÔNG 24   4.75 5 3.2 192
1 9 24193 LÝ THỊ THẢO DAO 31/01/2002 1.5 2 LÂM GIANG 24 25 1.25 6 1.2 193
2 9 24194 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO TÀY 06/09/2002 1.5 2 MẬU A 24 26 3 7 2 194
3 9 24195 NGUYỄN THỊ THU THẢO KINH 06/11/2002   2 QUẾ THƯỢNG 24 25 1.5 1.75 0.8 195
4 9 24196 NGUYỄN THU THẢO KINH 01/07/2002 1.5 2 QUẾ HẠ 24 25 4.25 5.25 1.8 196
5 9 24197 PHẠM QUANG THẮNG KINH 21/11/2002 1.5   MẬU A 24   3.5 3.75 2.2 197
6 9 24198 LÊ THANH THẾ KINH 22/12/2002 1.5   HOÀNG THẮNG 24   3.25 4 1.6 198
7 9 24199 TRẦN THỊ MAI THI KINH 08/05/2002 2   TÂN HỢP 24 26 0.75 2.5 2.4 199
8 9 24200 ĐỒNG ANH THƠ KINH 29/03/2002 2   MẬU A 24 26 3.75 7.5 2.4 200
9 9 24201 QUÁN THỊ THU DAO 16/06/2002 1.5 2 NGÒI A 24   1.5 5 2 201
10 9 24202 ĐỖ THỊ THÙY XA PHÓ 26/07/2002   2 QUẾ THƯỢNG 24 25 6 4 1.8 202
11 9 24203 HOÀNG THỊ THÙY TÀY 02/02/2002   2 DỤ HẠ 24 26 0.25 3.5 1.8 203
12 9 24204 HÀ THỊ THÚY TÀY 20/12/2002   2 DỤ HẠ 24 26 2.5 3.25 1.4 204
13 9 24205 NGUYỄN HUYỀN THƯ KINH 16/06/2002 2   ĐÔNG CUÔNG 24 25 6.5 6.75 3.2 205
14 9 24206 TRẦN HỮU THƯ KINH 16/03/2002     YÊN HỢP 24 26 4.75 7.5 2.4 206
15 9 24207 BÙI THỊ THƯƠNG KINH 01/09/2002     YÊN HỢP 24   0.5 7.25 0.6 207
16 9 24208 CÙ THỊ MAI THƯƠNG KINH 23/08/2002 1.5   MẬU ĐÔNG 24 25 3.25 5.75 2 208
17 9 24209 LÝ THỊ THƯƠNG CAO LAN 25/05/2002   2 YÊN HỢP 24   3 7 1.8 209
18 9 24210 DƯƠNG KIỀU TRANG  KINH 17/03/2002     YÊN HỢP 24 26 3.5 6.75 3.2 210
19 9 24211 ĐỖ HUYỀN TRANG KINH 27/04/2002 4   MẬU A 24 25 7.75 8 6.4 211
20 9 24212 ĐỖ HUYỀN TRANG KINH 13/08/2002 1.5   LÂM GIANG 24 25 4.75 7 1.8 212
21 9 24213 LÊ THỊ THÙY TRANG KINH 24/08/2002   2 LANG THÍP 24   4.5 7.5 3.8 213
22 9 24214 NGUYỄN KIỀU TRANG KINH 25/05/2002 2   MẬU A 24   6.25 7.5 3.5 214
23 9 24215 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG KINH 23/02/2002 1.5   XUÂN ÁI 24 26 4.5 5.25 0.8 215
24 9 24216 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG KINH 21/03/2002 2   MẬU A 24 26 5.75 6.25 4 216
1 10 24217 PHẠM THU TRANG KINH 11/11/2002     YÊN HỢP 24 26 5.75 5.25 2 217
2 10 24218 PHẠM THÙY TRANG KINH 18/09/2002 1.5   XUÂN ÁI 24 26 4.75 4.5 3 218
3 10 24219 TRẦN THU TRANG KINH 30/10/2002 2   MẬU A 24 26 6.75 6.5 4 219
4 10 24220 TRẦN THỊ THÙY TRANG KINH 28/04/2002 1.5 2 MẬU A 24 25 2.5 6 1.2 220
5 10 24221 VƯƠNG THỊ HUYỀN TRANG KINH 22/06/2002 2   LÂM GIANG 24 25 4 4.5 1.2 221
6 10 24222 TRẦN MINH TRÍ KINH 13/04/2002 1.5 2 MẬU ĐÔNG 24   5.25 6 1.4 222
7 10 24223 NGUYỄN VĂN TRỌNG KINH 16/01/2002 1.5   MẬU A 24   3.25 5 2 223
8 10 24224 TRẦN THỊ THANH TRÚC KINH 13/12/2002 2   MẬU A 24 26 3.75 5 1.2 224
9 10 24225 TRIỆU VĂN TRƯỜNG DAO 28/11/2002 2 2 QUANG MINH 24   4 5.25 2.2 225
10 10 24226 ĐOÀN ANH TÚ KINH 02/08/2002 2   MẬU A 24   4.25 5.25 3.4 226
11 10 24227 ĐẶNG ANH TUẤN KINH 04/10/2002 1.5   XUÂN ÁI 24   4.5 4.25 1.4 227
12 10 24228 LÊ DUY TÙNG KINH 31/08/2002 2   MẬU A 24 26 3.25 5.75 4.6 228
13 10 24229 PHAN ĐĂNG THANH TÙNG KINH 21/07/2002   2 LANG THÍP 24   2 4.75 0.6 229
14 10 24230 NGUYỄN ÁNH TUYẾT KINH 01/06/2002 2   MẬU A 24 25 3.75 6.5 3 230
15 10 24231 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT KINH 16/09/2002   2 LANG THÍP 24 25 0.25 3.5 1.2 231
16 10 24232 TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT KINH 03/08/2002 1.5   MẬU A 24 26 6 6.5 3.6 232
17 10 24233 ĐẶNG VĂN TỰ DAO 04/08/2002 1.5 2 NGÒI A 24   2.25 5.5 2.3 233
18 10 24234 LƯƠNG THỊ TỐ UYÊN KINH 02/09/2002 2   MẬU A 24 26 4.75 6.5 2.8 234
19 10 24235 PHẠM TỐ UYÊN KINH 20/02/2002 1.5   MẬU A 24   4 4.5 4.8 235
20 10 24236 CAO THỊ HỒNG VÂN CAO LAN 16/03/2002 2 2 MẬU A 24   8.75 5.75 3.6 236
21 10 24237 ĐỖ THỊ VÂN KINH 05/01/2002   2 LANG THÍP 24 25 4.5 6 1.6 237
22 10 24238 NGUYỄN THỊ THU VÂN KINH 28/06/2002 1.5   MẬU A 24   4.75 7 4.1 238
23 10 24239 PHẠM THỊ HỒNG VÂN KINH 17/03/2002   2 LANG THÍP 24 25 2.75 4 1.6 239
24 10 24240 TRẦN THẢO VÂN KINH 12/03/2002 2   MẬU A 24 26 5.25 6 4.6 240
1 11 24241 TRẦN NGỌC VIỆT KINH 04/01/2002 1.5 2 XUÂN ÁI  24 26 4.75 4.75 2 241
2 11 24242 BÙI QUANG VŨ KINH 18/06/2002 1.5   LÂM GIANG 24 25 3.5 3.75 2.6 242
3 11 24243 NGUYỄN KHÁNH VY KINH 05/05/2002 1.5 2 QUẾ HẠ 24 25 4.5 5.25 2.6 243
4 11 24244 ĐỖ THỊ XEN KINH 12/03/2002 2   TÂN HỢP 24 26 2.5 5.25 1.2 244
5 11 24245 HOÀNG THỊ KIM XUYÊN TÀY 01/01/2002 1.5 2 QUẾ HẠ 24 25 3 4.75 2 245
6 11 24246 NÔNG THỊ HẢI YẾN TÀY 08/10/2002 2 2 ĐÔNG CUÔNG 24 25 3.75 5.75 2.8 246
7 11 24247 ĐẶNG THỊ LAN ANH KINH 12/11/2001     YÊN HỢP 24 26 4.5 5.25 1.8 247
8 11 24248 HOÀNG LÊ VIỆT ANH TÀY 09/12/2002 1.5 2 MẬU A 24 26 4.75 5 6.4 248
9 11 24249 NGUYỄN NHẬT ANH KINH 13/04/2002 1.5 2 MẬU A 24 26 4.25 4.75 1.7 249
10 11 24250 TRỊNH PHẠM TIẾN ANH KINH 03/08/2002 1.5   MẬU A 24 26 4.25 4.5 3.2 250
11 11 24251 LA NGUYỆT ÁNH TÀY 23/09/2002   2 DỤ HẠ 24 25 2.75 5.5 2.2 251
12 11 24252 NGUYỄN THỊ ÁNH KINH 05/02/2002     YÊN HỢP 24 26 1 5.75 2.6 252
13 11 24253 PHẠM THỊ NGỌC ÁNH KINH 03/08/2002     YÊN HỢP 24 26 4.5 5.75 2.6 253
14 11 24254 TRẦN HUY BẰNG KINH 19/09/2002 2   MẬU A 24   3.75 5.25 2.6 254
15 11 24255 VŨ PHAN HÀ CHI KINH 18/12/2002 1.5   MẬU A 24 26 5.75 5.75 6.4 255
16 11 24256 ĐẶNG VĂN CHUNG KINH 13/03/2002 1.5   MẬU A 24 26 5.25 6.25 4.6 256
17 11 24257 PHẠM VĂN DANH KINH 28/11/2002 2   MẬU ĐÔNG 24   4 4.75 1.6 257
18 11 24258 NGUYỄN BÙI BÌNH DƯƠNG KINH 31/05/2002 1.5 2 MẬU A 24   6 6.25 5.6 258
19 11 24259 NGUYỄN HẢI DƯƠNG KINH 10/08/2002 2   MẬU ĐÔNG 24   2 3.75 1.8 259
20 11 24260 ĐỖ VĂN ĐẠT KINH 24/04/2002 2   MẬU ĐÔNG 24   4.25 3.75 2.6 260
21 11 24261 TRƯƠNG TIẾN ĐẠT KINH 20/11/2002 1.5 2 QUẾ HẠ 24 25 5 4.25 4 261
22 11 24262 SIỀU QUANG ĐIỀM TÀY 15/02/2002   2 DỤ THƯỢNG 24 25 1.25 3.25 2.4 262
23 11 24263 NGUYỄN XUÂN ĐOÀN KINH 30/05/2002 1.5   MẬU ĐÔNG 24   1.25 3.5 1.8 263
24 11 24264 LÊ VĂN ĐƯƠNG KINH 23/07/2002 1.5 2 QUẾ HẠ 24 25 5 4 1.8 264
1 12 24265 ĐẶNG THỊ THU HÀ DAO 19/02/2002   2 LANG THÍP 24 25 1.5 3.25 2.4 265
2 12 24266 NGÔ XUÂN HÀ TÀY 17/04/2002   2 DỤ THƯỢNG 24 25 1.25 2.75 0.6 266
3 12 24267 VI VĂN HÀ DAO 09/10/2002 2 2 TÂN HỢP 24 26 0.25 2.5 1.4 267
4 12 24268 NGUYỄN THỊ THANH HẢO TÀY 13/12/2002   2 QUẾ THƯỢNG 24 25 0.75 4 1.4 268
5 12 24269 TRỊNH THỊ PHƯƠNG HẢO KINH 12/06/2002 2   MẬU A 24   1.75 5.5 1.7 269
6 12 24270 PHẠM THỊ HIỀN TÀY 20/09/2002 1.5 2 NGÒI A 24 25 2.25 4 2.2 270
7 12 24271 LÊ VĂN HIẾU KINH 17/09/2002 2 2 HOÀNG THẮNG 24 26 1 4.5 0.2 271
8 12 24272 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN KINH 08/11/2002 1.5   XUÂN ÁI 24 26 3.25 5.25 2 272
9 12 24273 NGUYỄN MẠNH HƯNG KINH 22/08/2002     YÊN HỢP 24 26 4.75 5.5 3 273
10 12 24274 TRIỆU XUÂN KÝ TÀY 10/04/2002 1.5 2 QUẾ HẠ 24 25 0.5 3 1.4 274
11 12 24275 HOÀNG THÙY LINH TÀY 01/08/2002 1.5 2 QUẾ HẠ 24 25 1 4.25 2.2 275
12 12 24276 NGUYỄN THÙY LINH KINH 04/06/2002 1.5   MẬU A 24 26 2.25 4.25 3.2 276
13 12 24277 NGUYỄN THÙY LINH KINH 28/03/2002 1.5   YÊN HƯNG 24 26 5.25 5 2.2 277
14 12 24278 TRẦN QUANG LINH KINH 09/09/2002 1.5 2 QUẾ HẠ 24 25 2 3.75 1.4 278
15 12 24279 TRẦN ĐỨC LƯƠNG KINH 24/05/2002     YÊN THÁI 24   4.25 4 1.6 279
16 12 24280 ĐẶNG VĂN MẠNH KINH 28/10/2002 1.5   ĐÔNG CUÔNG 24 25 3.5 5 1.1 280
17 12 24281 PHẠM TRƯỜNG NGUYÊN KINH 03/09/2002 2   MẬU A 24 26 6.25 5.25 5.5 281
18 12 24282 TRẦN QUANG NHẤT KINH 19/12/2002   2 QUẾ THƯỢNG 24   1 2.75 2.4 282
19 12 24283 NGUYỄN THỊ NHUNG KINH 10/07/2002 1.5   MẬU A 24 26 4.5 4.25 2.3 283
20 12 24284 NÔNG MỸ HẠ NHUNG TÀY 15/10/2002 1.5 2 YÊN HƯNG 24   3.25 4.75 1.6 284
21 12 24285 TRẦN HỒNG NHUNG KINH 19/12/2002 1.5   MẬU A 24 26 4.25 5.25 5.4 285
22 12 24286 LÝ THỊ NỘI DAO 14/09/2002 1.5 2 YÊN THÁI 24   3.5 5.5 2.3 286
23 12 24287 NGUYỄN HẢI PHONG KINH 01/06/2002 1.5   AN THỊNH 24 26 2.5 5.25 2.2 287
24 12 24288 NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG KINH 08/06/2002 1.5 2 QUẾ HẠ 24 25 3 5 2.4 288
1 13 24289 TRẦN THỊ PHƯƠNG KINH 13/07/2002 1.5   MẬU A 24 26 3.25 5.5 2.8 289
2 13 24290 NGUYỄN NHẬT QUYÊN KINH 17/10/2002 2   MẬU A 24   2.5 6.75 2.8 290
3 13 24291 NGUYỄN THÁI SƠN KINH 08/12/2001 1.5   YÊN HƯNG 24   3.5 6 2 291
4 13 24292 HOÀNG TRUNG THÀNH KINH 26/11/2002 1.5   MẬU A 24   4 6.25 5.4 292
5 13 24293 NGUYỄN THỊ THẮM KINH 09/08/2002 1.5   LÂM GIANG 24 25 1 4.5 1 293
6 13 24294 HOÀNG NHƯ THIỆN TÀY 22/08/2001   2 QUẾ THƯỢNG 24   2.25 4 2.4 294
7 13 24295 TRẦN VĂN THỊNH KINH 01/09/2002 1.5   MẬU ĐÔNG 24 26 3.5 5 1.4 295
8 13 24296 TRẦN MAI THƠM KINH 15/02/2002     YÊN HỢP 24   1.5 4 2 296
9 13 24297 TRẦN HẢI THÚY KINH 05/09/2002 1.5   MẬU ĐÔNG 24 26 4 5.25 1.8 297
10 13 24298 VŨ THỊ THANH THÚY KINH 17/04/2002 1.5   XUÂN ÁI 24   1.75 5.5 2.6 298
11 13 24299 ĐỖ DUY TOÀN KINH 04/12/2001 2   MẬU A 24 26 3.25 6.5 3 299
12 13 24300 HOÀNG XUÂN TOẢN KINH 31/03/2002   2 LANG THÍP 24 25 1.75 5 3.6 300
13 13 24301 BÙI QUANG TRƯỜNG KINH 09/10/2002 1.5   MẬU A 24 26 3.75 7 1.8 301
14 13 24302 HOÀNG ANH TUẤN TÀY 04/05/2002 2 2 MẬU ĐÔNG 24   3.75 5.75 2.4 302
15 13 24303 NGUYỄN HUY TÙNG KINH 29/09/2002 1.5   MẬU A 24 26 5.25 5.75 4.6 303
16 13 24304 LÝ THỊ TƯƠI DAO 09/12/2002 1.5 2 QUANG MINH 24   1.75 3.75 1.2 304
17 13 24305 TRIỆU ĐÌNH TƯỜNG KINH 04/07/2002 1.5   TÂN HỢP 24 26 3.5 2.5 1.6 305
18 13 24306 ĐỖ THỊ HOÀNG VÂN KINH 15/11/2002     YÊN HỢP 24 26 1.25 5.5 2.8 306
19 13 24307 ĐẶNG THẾ VINH DAO 08/03/2002 2 2 ĐÔNG CUÔNG 24 25 3.25 6.75 2 307
20 13 24308 PHẠM THÀNH VINH KINH 08/07/2002 1.5   YÊN HƯNG 24   3.5 3.5 1.4 308
21 13 24309 LƯƠNG THỊ HỒNG XUYẾN TÀY 15/06/2002   2 DỤ HẠ 24 26 2.25 5.25 1.5 309
22 13 24310 PHÙNG THỊ XUYẾN XA PHÓ 05/09/2002   2 QUẾ THƯỢNG 24 25 1.75 3.5 2.4 310
23 13 24311 ĐINH NGUYỄN TOÀN ANH KINH 21/05/2002 1.5   MẬU A 24   5.25 5.75 4 311
24 13 24312 NGUYỄN TUẤN ANH KINH 05/04/2002 1.5   ĐÔNG AN 24 25 4 6 1.6 312
1 14 24313 MAI NGỌC ÁNH KINH 25/09/2002     YÊN HỢP 24   0.5 2 1.4 313
2 14 24314 NGUYỄN THÁI BẢO KINH 03/10/2002 2   MẬU A 24 26 3.25 3.75 3 314
3 14 24315 NGUYỄN CÔNG BẰNG KINH 15/10/2002     YÊN HỢP 24 26 0.25 5.25 1.8 315
4 14 24316 TRIỆU TÒN CHÀY DAO 15/12/2001   2 XUÂN TẦM 24 25 1.5 2 0.6 316
5 14 24317 HOÀNG THANH CHÂM TÀY 27/10/2002 2 2 MẬU ĐÔNG 24 26 2 5.25 2.2 317
6 14 24318 LÊ THỊ THỦY CHI KINH 08/10/2002 1.5   MẬU A 24 25 3.5 6 2.4 318
7 14 24319 PHÚ THỊ MAI CHI KINH 14/10/2002 1.5   MẬU A 24   0.75 1.25 1 319
8 14 24320 TRẦN THỊ QUỲNH CHI KINH 31/07/2002 2   MẬU ĐÔNG 24 25 2.25 3.25 2.8 320
9 14 24321 NGÔ QUYẾT CHIẾN KINH 08/08/2001     MẬU A 24 26 2.25 5.5 1.2 321
10 14 24322 VŨ TIẾN CHIẾN KINH 02/12/2002 2 2 MẬU ĐÔNG 24 25 4.25 4.5 2.6 322
11 14 24323 NGUYỄN THỊ CHINH KINH 31/07/2002 1.5   MẬU A 24 25 4.75 6 2 323
12 14 24324 TRẦN QUANG CHUNG KINH 25/11/2002     YÊN HỢP 24   1.25 4 2 324
13 14 24325 ĐỖ VĂN THÀNH CÔNG KINH 30/11/2002 1.5   MẬU A 24   4 4.75 1.6 325
14 14 24326 TRẦN TRUNG CƯƠNG KINH 19/09/2002     YÊN HỢP 24   0.75 3.75 1.8 326
15 14 24327 NGÔ VĂN CƯỜNG TÀY 08/07/2002   2 DỤ THƯỢNG 24   1 3.5 1 327
16 14 24328 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG KINH 09/03/2001 2   MẬU ĐÔNG 24 25 3.25 2.75 1.4 328
17 14 24329 PHAN ĐỨC CƯỜNG KINH 09/12/2001 1.5   LÂM GIANG 24 26 2 3 1.8 329
18 14 24330 TRẦN QUỐC CƯỜNG KINH 16/08/2001 1.5   MẬU A 24 26 1.75 5.25 1.6 330
19 14 24331 TRẦN VĂN CƯỜNG KINH 27/08/2002     YÊN HỢP 24   2.5 5.25 0.8 331
20 14 24332 LÊ BÁ DÂN KINH 16/03/2001 1.5   HOÀNG THẮNG 24   0.25 3 1 332
21 14 24333 HÀ THỊ DUNG TÀY 04/05/2002 1.5 2 YÊN THÁI 24 26 2.5 5.75 1.7 333
22 14 24334 HOÀNG VĂN DŨNG TÀY 05/01/2002   2 DỤ HẠ 24   1 2.25 1.2 334
23 14 24335 NGUYỄN NGỌC DŨNG TÀY 14/06/2002 1.5 2 MẬU A 24   0.75 3 1.4 335
24 14 24336 NGUYỄN TIẾN DŨNG DAO 02/03/2002 1 2 NGÒI A 24   1 3 2 336
1 15 24337 NGUYỄN TUẤN DŨNG KINH 18/03/2002 1.5   MẬU A 24   1.5 3 1.4 337
2 15 24338 LƯƠNG ĐỨC DUY KINH 31/07/2002 1.5   YÊN THÁI 24   3.5 2.75 2.2 338
3 15 24339 NGUYỄN QUANG DUY TÀY 04/10/2002   2 YÊN THÁI 24   1.75 3.25 2.4 339
4 15 24340 PHẠM VĂN DUY TÀY 10/12/2002 1.5 2 MẬU ĐÔNG 24 25 0.5 2.25 1.2 340
5 15 24341 VŨ NGỌC ĐẠI KINH 04/10/2002 1.5 2 QUẾ HẠ 24 25 1.75 3 1.8 341
6 15 24342 NGUYỄN TIẾN ĐẠT KINH 17/10/2002 1   XUÂN ÁI 24 26 1.5 3 1 342
7 15 24343 NGUYỄN TRỌNG ĐẠT KINH 30/09/2002 1.5   MẬU A 24 26 2.75 4 1.2 343
8 15 24344 ĐỖ XUÂN ĐIỆP TÀY 02/04/2002 1.5 2 QUANG MINH 24   1.5 4 2.2 344
9 15 24345 LÊ NGỌC ĐỨC KINH 01/10/2002 1.5   MẬU ĐÔNG 24 26 1.5 3 2 345
10 15 24346 NGUYỄN MẠNH ĐỨC KINH 16/10/2002 1.5 2 QUẾ HẠ 24   0.25 2.75 1.4 346
11 15 24347 ĐẶNG THỊ GHẾN DAO 12/06/2002   2 XUÂN TẦM 24   1 1.75 2 347
12 15 24348 ĐẶNG THỊ GIANG KINH 05/02/2002 1.5   QUẾ HẠ 24 25 2.75 3.25 1.8 348
13 15 24349 HOÀNG NGỌC GIANG KINH 05/04/2002     YÊN HỢP 24   1 3 2 349
14 15 24350 LÊ TRƯỜNG GIANG KINH 07/03/2002 1.5   MẬU A 24   0.75 2.75 2 350
15 15 24351 NGUYỄN HOÀNG TRƯỜNG GIANG KINH 22/05/2001 1.5   MẬU A 24 26 1 3.5 1.2 351
16 15 24352 NGUYỄN HỒNG HÀ KINH 09/11/2002 1.5   MẬU A 24   1.25 2.5 1.2 352
17 15 24353 LÊ HỮU HẢI KINH 19/05/2002 1.5   LÂM GIANG 24 25 1.75 2.25 2.2 353
18 15 24354 TRẦN NGỌC HẢI KINH 28/02/2002 1 2 NGÒI A 24 25 0 1.75 1.4 354
19 15 24355 VŨ THANH HẢI KINH 22/11/2000 1.5   MẬU A 24   1.5 3 1.6 355
20 15 24356 VŨ VĂN HANH KINH 29/09/2002 1.5   MẬU ĐÔNG 24   1 3.5 0.8 356
21 15 24357 THÀO A HÀNH MÔNG 15/10/2002   2 NÀ HẨU 24 26 2.25 3 1.6 357
22 15 24358 TRẦN THỊ HẠNH KINH 30/05/2002   2 MẬU ĐÔNG 24   1.5 4.5 2 358
23 15 24359 VŨ THỊ HỒNG HẠNH KINH 23/11/2002 2   YÊN THÁI 24 26 0.75 2.75 1.6 359
24 15 24360 NGUYỄN THỊ HIỀN KINH 02/06/2002 1.5   MẬU ĐÔNG 24 26 1.75 6.5 1.4 360
1 16 24361 NGUYỄN THỊ THU HIỀN KINH 07/06/2002 1.5   MẬU A 24 25 3.75 5 2.4 361
2 16 24362 BÙI ĐỨC HIẾU KINH 30/08/2002 1.5   MẬU A 24   3.25 3.75 1.2 362
3 16 24363 ĐINH TRUNG HIẾU KINH 31/08/2002     YÊN HỢP 24 26 0.25 2.5 1 363
4 16 24364 NGUYỄN VĂN HIẾU KINH 22/07/2001     YÊN HỢP 24 26 0.75 2.25 1.4 364
5 16 24365 TRẦN TRUNG HIẾU KINH 14/04/2001 1.5   NGÒI A 24   1.5 2.75 0.8 365
6 16 24366 TRẦN VĂN HIẾU KINH 26/07/2002 2   MẬU ĐÔNG 24   1.5 2.5 0.2 366
7 16 24367 VŨ TRUNG HIẾU KINH 18/09/2002   2 QUẾ THƯỢNG 24   1 1.75 1.6 367
8 16 24368 VŨ XUÂN HIẾU KINH 26/03/2002 1.5   MẬU A 24 26 3.5 3.75 2.2 368
9 16 24369 BÙI NGỌC HOÀNG KINH 29/09/2002 1.5   YÊN HƯNG 24   3.75 4.25 3.2 369
10 16 24370 HOÀNG VIỆT HOÀNG TÀY 01/03/2002   2 DỤ HẠ 24 26 0.5 1.25 1.8 370
11 16 24371 LƯU NHẬT HOÀNG KINH 01/01/2002 1.5   MẬU A 24   0.25 1.5 1.2 371
12 16 24372 NGUYỄN HUY HOÀNG KINH 07/09/2002 1.5   MẬU A 24   3.5 7 2.8 372
13 16 24373 NGUYỄN XUÂN HOÀNG KINH 07/09/2002 1.5   MẬU ĐÔNG 24   1.25 2 1.2 373
14 16 24374 PHẠM DUY HOÀNG KINH 12/08/2002 1.5   MẬU A 24   1.25 3.75 1.6 374
15 16 24375 TRẦN THẾ HOÀNG KINH 11/12/2002 1.5   MẬU A 24   1 4.75 1.2 375
16 16 24376 TRẦN VĂN HOÀNG KINH 30/05/2002 1.5   MẬU ĐÔNG 24   0 1.5 1.2 376
17 16 24377 TRẦN VĂN HOÀNG KINH 23/02/2002 1.5   MẬU A 24 26 1 3.25 1.4 377
18 16 24378 LÊ THỊ HỒNG KINH 25/10/2002     YÊN HỢP 24   2.75 5.5 1 378
19 16 24379 NGUYỄN QUANG HUY KINH 25/07/2002 1.5   MẬU ĐÔNG 24   0.5 1.75 0.8 379
20 16 24380 MAI THANH HUYỀN KINH 20/12/2002 2   MẬU ĐÔNG 24 25 1.25 2 1.2 380
21 16 24381 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN KINH 21/09/2002     YÊN HỢP 24 26 0.5 2.5 1.8 381
22 16 24382 TRẦN THỊ THANH HUYỀN KINH 06/04/2002 2   MẬU ĐÔNG 24   1.75 3 2.2 382
23 16 24383 HOÀNG NGỌC HƯNG TÀY 07/07/2002 1.5 2 QUẾ HẠ 24   0.25 3.25 1.6 383
24 16 24384 TRẦN XUÂN HƯỞNG MƯỜNG 04/04/2002   2 YÊN HỢP 24   1.5 5 1.2 384
1 17 24385 MA VĂN IM DAO 04/01/2002 1.5 2 NGÒI A 24   1.75 4 0.8 385
2 17 24386 NGUYỄN DANH KHANG KINH 16/09/2002 1.5 2 QUẾ HẠ 24 25 0.5 2.25 1.6 386
3 17 24387 NGÔ DUY KHÁNH TÀY 12/11/2002   2 DỤ HẠ 24 26 0.25 2.75 2 387
4 17 24388 NGUYỄN TIẾN KHOA KINH 19/02/2002 1.5   MẬU ĐÔNG 24   0.25 2.25 1.2 388
5 17 24389 PHẠM TRUNG KIÊN KINH 26/10/2001 1.5   MẬU A 24   0.75 2.75 0.8 389
6 17 24390 ĐẶNG HOÀNG LÂM MƯỜNG 15/09/2001 1.5 2 HOÀNG THẮNG 24   0.75 1.5 1 390
7 17 24391 TRẦN VĂN LÂM KINH 28/08/2002 1.5   MẬU ĐÔNG 24 26 0.25 2.5 0.6 391
8 17 24392 BÀN VĂN LEO DAO 08/01/2002   2 MỎ VÀNG 24 26 1.25 3.5 1.2 392
9 17 24393 LƯU BÍCH LIÊN TÀY 05/09/2002   2 YÊN THÁI 24   0.5 1.75 1.4 393
10 17 24394 HOÀNG TÒN LIỀU DAO 07/12/2002 1.5 2 QUẾ HẠ 24   0.25 3.25 1.8 394
11 17 24395 ĐINH THỊ HỒNG LOAN KINH 06/12/2002   2 QUẾ THƯỢNG 24   0.75 2.75 1.4 395
12 17 24396 HOÀNG THÀNH LONG TÀY 14/06/2002 1.5 2 NGÒI A 24   0.25 2 1.6 396
13 17 24397 TRƯƠNG THÀNH LONG KINH 13/01/2001 1.5   MẬU A 24   0.25 2.25 2 397
14 17 24398 NGUYỄN HỮU LUYỆN KINH 02/12/2002 1.5   MẬU A 24 26 1.5 1.75 1.4 398
15 17 24399 ĐINH THANH LƯƠNG KINH 01/07/2002     YÊN HỢP 24   0.75 2.25 1.8 399
16 17 24400 TRẦN ĐỨC LƯƠNG KINH 27/01/2002 1.5   MẬU A 24   0.5 3 1.2 400
17 17 24401 NÔNG THỊ LƯU TÀY 19/11/2002 1.5 2 YÊN THÁI 24   1.25 5 1.2 401
18 17 24402 KIỀU THỊ KHÁNH LY KINH 30/10/2002 1.5   YÊN HƯNG 24 26 2.5 4 1.8 402
19 17 24403 HOÀNG THỊ MAI TÀY 17/02/2002 2 2 YÊN THÁI 24 26 0.25 2.75 1 403
20 17 24404 LÊ THỊ QUỲNH MAI KINH 23/07/2001 1.5   YÊN HƯNG 24 26       404
21 17 24405 PHƯỢNG TON MAI DAO 13/03/2002 1.5 2 NGÒI A 24   0.75 4.75 2 405
22 17 24406 TRẦN THỊ QUỲNH MAI KINH 26/12/2002 1.5   XUÂN ÁI 24   1.5 2.75 0.6 406
23 17 24407 HOÀNG ĐỨC MẠNH TÀY 01/12/2002 1.5 2 NGÒI A 24   1 2.5 1.8 407
24 17 24408 TRIỆU ĐỨC MẠNH KINH 20/11/2002 1.5   MẬU A 24 26 2 5.25 2 408
1 18 24409 TRỊNH ĐỨC MẠNH KINH 20/06/2002 1.5 2 HOÀNG THẮNG 24   1.5 3.5 1.4 409
2 18 24410 NGUYỄN TIẾN MINH KINH 20/12/2002 1.5   MẬU A 24 26 2.25 3.5 3 410
3 18 24411 LÊ THỊ TRÀ MY KINH 12/04/2002 1.5   MẬU A 24   4 4.25 1.8 411
4 18 24412 NGUYỄN HOÀI NAM KINH 27/07/2002 2   YÊN THÁI 24   1.5 3.25 1.6 412
5 18 24413 NGUYỄN PHƯƠNG NAM KINH 03/08/2002 1.5   MẬU A 24 25 2 4.75 3.3 413
6 18 24414 NGUYỄN VĂN NAM KINH 16/10/2002   2.5 YÊN HỢP 24   3 2.75 2 414
7 18 24415 TRỊNH VĂN NAM KINH 07/11/2002 1.5   MẬU ĐÔNG 24   4 3.25 2.2 415
8 18 24416 HOÀNG TRỌNG NGHĨA  KINH 19/03/2002 2   MẬU A 24   4 5.25 4.6 416
9 18 24417 NGUYỄN NGỌC NGUYÊN KINH 10/07/2002     YÊN HỢP 24   3 3.25 3.8 417
10 18 24418 PHAN ĐỨC NGUYỆN TÀY 19/10/2002 1.5 2 QUẾ HẠ 24 25 1 2 1.6 418
11 18 24419 NGUYỄN THỊ NGUYỆT KINH 22/03/2002 1.5   MẬU A 24 26 2.75 4.5 2 419
12 18 24420 HOÀNG VĂN NHÃ TÀY 03/10/2002 1.5 2 QUẾ HẠ 24 25 1.25 3.5 1.8 420
13 18 24421 BÀN TÒN NHẤT DAO 25/05/2001   2 XUÂN TẦM 24 25 1 2 1.6 421
14 18 24422 ĐẶNG TÒN NHỊ DAO 05/10/2001   2 XUÂN TẦM 24 25 1.5 3.25 0.6 422
15 18 24423 ĐẶNG HỒNG NHUNG KINH 10/07/2002 1.5   XUÂN ÁI 24 26 4.25 3.25 1.4 423
16 18 24424 LẠI HỒNG NHUNG KINH 11/03/2002 1.5   MẬU A 24   5 4.75 1.4 424
17 18 24425 VŨ THỊ HỒNG NHUNG KINH 02/05/2002 1.5   MẬU ĐÔNG 24   3 4 1.2 425
18 18 24426 TRIỆU ĐỨC NINH KINH 24/06/2002 2   HOÀNG THẮNG 24 26 2.75 3.25 0.4 426
19 18 24427 NGUYỄN KIM OANH KINH 05/04/2002 2 2 MẬU ĐÔNG 24 25 2.5 3 1.6 427
20 18 24428 BÀN TÒN PHẤY DAO 02/11/2002   2 QUẾ HẠ 24 25 2.25 1.75 0.6 428
21 18 24429 HOÀNG HỒNG PHI TÀY 09/07/2002   2 YÊN THÁI 24   1.5 3.5 1 429
22 18 24430 PHẠM VĂN PHONG KINH 18/11/2002 1.5   MẬU ĐÔNG 24 26 2.25 3.75 0.6 430
23 18 24431 VŨ VIẾT PHÚ KINH 06/06/2002 1   XUÂN ÁI 24 26 3.75 3 1.6 431
24 18 24432 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG KINH 02/08/2002 1.5   MẬU A 24   1.25 3.75 1.6 432
1 19 24433 TRẦN THU PHƯƠNG KINH 29/10/2002 2   MẬU A 24 26 3 3.25 1.4 433
2 19 24434 NGUYỄN MINH QUANG KINH 15/11/2002     YÊN HỢP 24   1.25 4.5 1.4 434
3 19 24435 NGUYỄN NGỌC QUẢNG KINH 09/08/2002 1.5   MẬU A 24 26 2.75 5.25 2.4 435
4 19 24436 TRẦN ANH QUÂN KINH 25/10/2002     YÊN HỢP 24   0.25 4 1.6 436
5 19 24437 TRẦN MINH QUÂN KINH 24/05/2002 1.5   MẬU A 24   2.25 3.25 1.6 437
6 19 24438 VŨ HỒNG QUÂN KINH 01/07/2002     YÊN HỢP 24 26 1.5 3.25 2 438
7 19 24439 NGUYỄN XUÂN QUYỀN KINH 24/08/2002 1.5   MẬU A 24 26 1.75 4 1.6 439
8 19 24440 VŨ VĂN QUYỀN KINH 27/02/2001     YÊN THÁI 24   0 3 1.4 440
9 19 24441 HÀ THỊ QUỲNH TÀY 10/08/2002   2 DỤ HẠ 24 25 0.75 2.25 0.8 441
10 19 24442 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH KINH 06/12/2002 1.5   YÊN HƯNG 24 26 3.5 4 2.2 442
11 19 24443 ĐẶNG VĂN RẤT DAO 22/11/2002   2 MỎ VÀNG 24 26 0.75 2.5 1.6 443
12 19 24444 NGUYỄN VĂN SÁNG KINH 26/04/2002 2 2 MẬU A 24 25 2.25 4.75 1.6 444
13 19 24445 BÀN THỊ SINH DAO 25/02/2002 1.5 2 MẬU ĐÔNG 24 25 2 3 1.5 445
14 19 24446 BÀN TÒN SÍNH DAO 20/02/2001   2 XUÂN TẦM 24 25 2 4 2.4 446
15 19 24447 LƯƠNG TRUNG SƠN KINH 04/09/2002 1.5   MẬU A 24 26 1.5 3.75 1.6 447
16 19 24448 NGUYỄN CAO SƠN KINH 11/07/2002   2 QUẾ THƯỢNG 24   2 3.25 1.8 448
17 19 24449 TRƯƠNG PHÚC TÀI DAO 14/02/2000 1.5 2 MẬU A 24 26 1 4.25 0.8 449
18 19 24450 PHÙNG THỊ TEN DAO 28/10/2002   2 MỎ VÀNG 24 25 0.5 2.75 1.5 450
19 19 24451 NGUYỄN VĂN THANH KINH 05/02/2002 1.5 2 MẬU ĐÔNG 24 26 1 2.5 1.8 451
20 19 24452 HÀ VIỆT THÀNH MƯỜNG 16/08/2002 1.5 2 XUÂN ÁI 24   2 4.25 0.8 452
21 19 24453 KHƯƠNG VĂN THÀNH KINH 15/11/2002 2   HOÀNG THẮNG 24 26 0.75 5 2.2 453
22 19 24454 NGUYỄN THỊ THU THẢO KINH 23/04/2002 2   MẬU A 24 26 2.75 4.5 2.1 454
23 19 24455 BÀN TON THẮNG DAO 17/08/2002   2 LANG THÍP 24 25 0.5 3.25 1.6 455
24 19 24456 ĐẶNG VĂN THẮNG DAO 18/01/2002 1.5 2 MẬU ĐÔNG 24   2 3.5 2.4 456
1 20 24457 HOÀNG ĐỨC THẮNG TÀY 19/07/2001   2 DỤ THƯỢNG 24 25 0.5 2.25 1 457
2 20 24458 NGÔ ĐỨC THẮNG KINH 26/09/2001   2 YÊN PHÚ 24 26 0.5 3.5 2 458
3 20 24459 NGUYỄN ĐỨC THẮNG KINH 23/01/2002 1.5   MẬU A 24   3.25 2.5 5.8 459
4 20 24460 CAO ĐỨC THẾ MƯỜNG 27/11/2002 1.5 2 HOÀNG THẮNG 24   0.75 4.25 1.6 460
5 20 24461 ĐẶNG VĂN THẾ TÀY 14/10/2002 1.5 2 MẬU ĐÔNG 24   1.25 1 1.2 461
6 20 24462 CẦM THỊ THỎA TÀY 19/04/2002 1 2 NGÒI A 24   0.25 3.5 1.4 462
7 20 24463 HOÀNG THỊ HÀ THU TÀY 15/08/2002   2 DỤ HẠ 24 25 1.5 1.75 1.2 463
8 20 24464 NGUYỄN THỊ THU KINH 20/05/2002 2 2 ĐÔNG CUÔNG 24 25 1.5 2.5 2.2 464
9 20 24465 TRẦN MINH THU KINH 30/09/2002 2   MẬU A 24 26 3 3.25 4 465
10 20 24466 ĐOÀN MINH THUẬN KINH 04/10/2002 1.5   MẬU A 24 25 0.5 3 2 466
11 20 24467 PHAN ĐỨC THUẬN TÀY 04/12/2002   2 YÊN THÁI 24   0.75 2.75 1.2 467
12 20 24468 HOÀNG VĂN THỦY TÀY 02/12/2002 1.5 2 QUẾ HẠ 24   0.25 1 1.4 468
13 20 24469 NGÔ THANH THÚY KINH 02/06/2002 1.5   TÂN ĐỒNG 24 25 1.75 3.5 1.2 469
14 20 24470 NGUYỄN HÀ ANH THƯ KINH 16/09/2002 2   MẬU A 24 26 1.25 6 2 470
15 20 24471 BÀN VĂN TIẾN DAO 08/08/2002 1.5 2 NGÒI A 24   0.75 3.25 1 471
16 20 24472 NGUYỄN DUY TÍN KINH 30/11/2002 1.5   MẬU ĐÔNG 24   1 2.75 1.2 472
17 20 24473 HOÀNG TÒN TON DAO 22/06/2002 2 2 QUẾ HẠ 24   0.75 0.75 1 473
18 20 24474 TRIỆU TÒN TON DAO 15/12/2001   2 XUÂN TẦM 24 25 0.75 2.75 0.4 474
19 20 24475 PHÙNG HƯƠNG TRÀ  KINH 10/11/2002 2   MẬU A 24 26 2 4.75 1.4 475
20 20 24476 ĐẶNG THỊ HUYỀN TRANG KINH 29/09/2002     YÊN HỢP 24   0.75 5 1.2 476
21 20 24477 NGUYỄN THỊ TRANG KINH 08/09/2002 1.5   YÊN HƯNG 24   0.25 4.75 1 477
22 20 24478 PHẠM HUYỀN TRANG KINH 23/07/2002 1.5 2.5 YÊN HƯNG 24 26 1.5 5 2 478
23 20 24479 TRẦN HUYỀN TRANG KINH 25/03/2002 1.5   MẬU A 24   1.75 1.75 3 479
24 20 24480 PHẠM QUANG TRUNG TÀY 10/12/2002 1.5 2 MẬU A 24 26 2.5 5.75 0.6 480
1 21 24481 TRẦN QUỐC TRUNG TÀY 16/08/2002 1.5 2 NGÒI A 24   0.25 1.75 0.8 481
2 21 24482 ĐẶNG XUÂN TRƯỜNG KINH 28/02/2002 1.5   MẬU A 24 26 1.75 2.5 1.2 482
3 21 24483 ĐOÀN MẠNH TRƯỜNG KINH 04/08/2002 2   ĐÔNG CUÔNG 24 25 4.5 5.5 2.4 483
4 21 24484 ĐỒNG KHÁNH TRƯỜNG KINH 29/07/2002 1.5 2 MẬU ĐÔNG 24   0.5 2 1.3 484
5 21 24485 PHẠM NGỌC TRƯỜNG KINH 22/04/2002 1.5   YÊN HƯNG 24   2 3.5 1.4 485
6 21 24486 NGUYỄN MẠNH TÚ KINH 03/02/2002 1.5   MẬU ĐÔNG 24   0.75 2 1.8 486
7 21 24487 HOÀNG NGỌC TUẤN KINH 10/03/2002 1.5   MẬU ĐÔNG 24   0.5 1.75 0.6 487
8 21 24488 NGUYỄN ANH TUẤN KINH 15/04/2002 1.5   MẬU A 24   1.5 4.25 2.2 488
9 21 24489 NGUYỄN NGỌC TUẤN KINH 01/12/2002 1.5   YÊN HƯNG 24 26 3.5 5.5 1.8 489
10 21 24490 PHẠM ANH TUẤN KINH 25/11/2002 2   MẬU A 24 26 1.75 6 3 490
11 21 24491 VŨ ĐẶNG ANH TUẤN KINH 26/05/2002 1.5   MẬU A 24   4.75 3.5 4.2 491
12 21 24492 TRẦN TRUNG TUYẾN KINH 06/01/2002   2 MẬU ĐÔNG 24 25 1.75 3.5 1.4 492
13 21 24493 NGUYỄN THỊ TƯƠI DAO 12/08/2002 1.5 2 YÊN HƯNG 24 26 3.5 4 2.4 493
14 21 24494 ĐỖ TIẾN TỴ KINH 09/01/2002 1.5   XUÂN ÁI 24   3.5 4 0.8 494
15 21 24495 LÊ THU UYÊN KINH 23/11/2002 2   MẬU A 24   3.5 4 2.4 495
16 21 24496 BÙI THỊ THÚY VÂN KINH 20/08/2002     YÊN HỢP 24 26 2.5 3.5 1.4 496
17 21 24497 CHU VĂN VI DAO 19/09/2001 1.5 2 MẬU ĐÔNG 24   1.25 2 1 497
18 21 24498 NGUYỄN ĐỨC VINH KINH 08/08/2002 1.5   XUÂN ÁI 24 26 2.5 4.5 2.6 498
19 21 24499 LƯƠNG VĂN VŨ KINH 04/01/2002 1.5 2 THƯỢNG CÁT 24 26 5.75 3.75 1.4 499
20 21 24500 NGUYỄN LONG VŨ TÀY 15/09/2002 1.5 2 NGÒI A 24 26 2.25 4.25 2.4 500
21 21 24501 LÝ TIẾN YÊN DAO 06/11/2002 1.5 2 NGÒI A 24   2.75 3.25 2 501
22 21 24502 DOÃN THỊ THẢO YẾN CAO LAN 04/10/2002 1.5 2 XUÂN ÁI 24 26 4.75 5 1.2 502
23 21 24503 TRẦN MINH SƠN KINH '06/08/2002 1.5   MẬU A 24   1.25 2.25 1.6 503
24 21 24504 VŨ KHÁNH LINH KINH 14/04/2002 1.5 2 MẬU A 24 26 1.25 1.75 2 504
25 21 24505 LƯU THỊ YẾN VY KINH 06/08/2002     YÊN HỢP 24 26 4.5 7 1.8 505
26 21 24506 TRẦN ANH DŨNG KINH 28/08/2002   2 LANG THÍP 24 25 1 3.5 1.6 506
27 21 24507 NGUYỄN MẠNH HÙNG TÀY 29/10/2002 1.5 2 NỘI TRÚ HUYỆN 24 24 4.75 5.5 1.6 507
28 21 24508 TẠ DUY THÀNH KINH 10/02/2001 1.5   TÂN ĐỒNG 24   1.25 2.25 2 508

 


Tác giả: Anh Đức
Nguồn:thpt-chuvanan-yenbai.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Văn bản
Video Clip
Liên kết website