• :
  • :
50 Năm Tự Hào Tiếp Bước trường THPT Chu Văn An
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019

Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019 trường THPT Chu Văn An
TT Số báo danh Họ và tên Giới tính Dân tộc Ngày tháng năm sinh Nơi sinh (huyện,tỉnh)  Điểm Ưu tiên Điểm Nghề, khác Điểm thi ĐXT
Văn Toán Anh
1 024001 ĐỒNG MAI ANH 1 KINH 01/05/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 5.00 5.4 2.80 25.6
2 024002 LÊ THỊ VÂN ANH 1 KINH 20/11/2003 PHỔ YÊN, THÁI NGUYÊN 2 1.5 5.00 2.8 4.80 23.9
3 024003 NGUYỄN THỊ HẢI ANH 1 KINH 15/01/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 3.50 3 4.00 20.5
4 024004 TẠ LAN ANH 1 KINH 14/05/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI     7.00 7.2 8.00 36.4
5 024005 NGUYỄN ĐÌNH BẮC   KINH 28/04/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 7.00 8.6 5.60 40.8
6 024006 LÊ PHƯƠNG CHI 1 KINH 19/07/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 8.00 8.40 8.40 44.7
7 024007 NGUYỄN THỊ CHI 1 KINH 02/01/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 5.75 4.20 3.00 24.9
8 024008 TRẦN THÙY DUNG 1 KINH 29/06/2003 BỆNH VIỆN TỈNH YÊN BÁI 2 2 6.75 4.60 7.80 34.5
9 024009 HOÀNG ĐỨC DŨNG   KINH 11/06/2003 TT MẬU A   1.5 6.75 4.60 6.40 30.6
10 024010 NGUYỄN VĂN DŨNG   KINH 30/03/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 5.00 8.20 7.00 35.4
11 024011 LÊ NGỌC DUY   TÀY  08/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 6.00 8.40 7.80 40.1
12 024012 PHẠM KHÁNH DUY   KINH 17/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 3.5 1.5 6.25 9.40 6.00 42.3
13 024013 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 1 KINH 12/01/2003  VĨNH TƯỜNG, VĨNH PHÚC 2 2 6.00 8.20 4.40 36.8
14 024014 NGUYỄN KHẮC ĐIỆP   KINH 05/02/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 4.75 7.00 8.20 35.2
15 024015 PHẠM HƯƠNG GIANG 1 KINH 10/07/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 6.50 7.20 7.40 36.3
16 024016 PHẠM TRƯỜNG GIANG   KINH 29/03/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 4.00 7.60 9.40 36.1
17 024017 ĐÀO NGỌC HÀ 1 NÙNG 10/09/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 5.50 8.60 6.20 38.4
18 024018 NGUYỄN THỊ MINH HÀ 1 KINH 14/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 3 2 7.50 6.00 4.60 36.6
19 024019 PHẠM THU HÀ 1 KINH 01/04/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 5.00 8.40 8.00 38.8
20 024020 BÙI THỊ THU HẰNG 1 KINH 13/01/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 5.00 6.20 6.60 31
21 024021 TRẦN VĂN HỢP   KINH 15/01/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 6.25 7.60 6.00 35.7
22 024022 NGUYỄN PHƯƠNG HUỆ 1 KINH 02/12/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 4.75 8.20 7.00 36.9
23 024023 NGUYỄN QUỐC HUY   KINH 05/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI     4.75 6.00 5.20 26.7
24 024024 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 1 KINH 13/05/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 5.25 7.60 7.20 36.9
1 024025 NGUYỄN HOÀNG ĐĂNG KHOA   KINH 28/02/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 6.00 7.60 9.40 40.1
2 024026 PHẠM KHÁNH LINH 1 KINH 05/08/2003 TT Y TẾ VĂN YÊN   1.5 7.00 9.40 7.00 41.3
3 024027 NGUYỄN THỊ MINH LƯƠNG 1 KINH 15/02/2003 TRẠM Y TẾ XÃ THANH XÁ   2 6.25 5.60 4.20 29.9
4 024028 NGUYỄN THỊ HẢI LÝ 1 KINH 21/03/2003 TỨ KỲ, HẢI DƯƠNG   2 5.00 8.00 8.40 36.4
5 024029 NGUYỄN HUYỀN MY 1 KINH 28/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 3.00 3.80 6.40 24
6 024030 LÊ HẢI NAM   KINH 15/04/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 3.25 9.00 6.60 35.1
7 024031 TRẦN NHẬT NAM   KINH 05/02/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 3.00 8.2 8.20 32.6
8 024032 NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA 1 KINH 10/07/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 5.50 5.8 6.20 32.8
9 024033 NGUYỄN HƯƠNG NGÂN 1 KINH 12/12/20003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 5.50 7 5.40 34.4
10 024034 TRẦN THỊ NGÂN 1 KINH 02/02/2003 BẢO LÂM, LÂM ĐỒNG   1.5 5.25 5.2 5.20 27.6
11 024035 PHẠM MINH NGỌC 1 KINH 16/09/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 6.25 6.2 8.20 35.1
12 024036 TRẦN THỊ MINH NGUYỆT 1 KINH 16/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 4.25 3.8 3.20 22.8
13 024037 NGUYỄN THỊ NINH 1 KINH 28/04/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 6.50 9 5.80 40.8
14 024038 TRẦN THẢO OANH 1 KINH 09/07/2003 BỆNH VIỆN VĂN YÊN 2 2 5.25 6.8 7.00 35.1
15 024039 LÊ HỮU PHƯỚC   KINH 05/03/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 6.00 9.0 7.40 41.4
16 024040 HÀ THỊ LỆ QUYÊN 1 CAO LAN 17/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   7.00 6.8 6.20 35.8
17 024041 BÙI THỊ QUỲNH 1 KINH 24/06/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 4.25 6.40 8.20 31
18 024042 VŨ THỊ MINH TÂM 1 KINH 04/05/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 3.75 7.60 7.40 32.1
19 024043 HOÀNG PHƯƠNG THẢO 1 KINH 30/07/2003 BỆNH VIỆN TRÁI HÚT   1.5 5.75 7.60 6.40 34.6
20 024044 VŨ PHƯƠNG THẢO 1 KINH 21/02/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 5.00 6.20 5.40 29.8
21 024045 LẠI THÀNH THI   KINH 01/09/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI     3.00 6.20 5.40 23.8
22 024046 LÊ THỊ BÍCH THOAN 1 CAO LAN 26/07/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   3.50 6.00 5.40 26.4
23 024047 NGUYỄN PHÚC THƯ 1 KINH 12/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 4.00 6.4 5.40 29.7
24 024048 VŨ HUYỀN THƯƠNG 1 KINH 25/12/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 5.25 7.80 6.40 34.5
1 024049 LÊ THỊ HUYỀN TRANG 1 KINH 29/01/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 4.25 6.20 1.40 26.3
2 024050 LÃ THỊ LINH TRUYỀN 1 KINH 01/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 6.25 2.20 2.80 21.7
3 024051 BÙI VĂN TRƯỜNG   KINH 01/07/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 5.00 5.40 3.20 26
4 024052 NGUYỄN VĂN VŨ   KINH 20/01/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 6.00 7.00 6.20 34.2
5 024053 VŨ THỊ ÁI 1 KINH 07/08/2003 TRẠM Y TẾ XÃ YÊN THÁI   2 4.50 3.20 2.20 19.6
6 024054 ĐOÀN THỊ VÂN ANH 1 KINH 03/08/2003 BỆNH VIỆN HUYỆN VĂN YÊN   2 6.25 5.40 4.20 29.5
7 024055 ĐỖ CHÂU ANH 1 KINH 17/09/2003 BỆNH VIỆN TỈNH YÊN BÁI   1.5 8.50 5.40 4.00 33.3
8 024056 HÀ PHƯƠNG ANH 1 TÀY 21/03/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 6.00 5.80 4.20 31.3
9 024057 NGUYỄN THỊ TÚ ANH 1 KINH 14/07/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   5.00 3.40 2.40 21.2
10 024058 NGUYỄN TUẤN ANH   KINH 30/09/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 3.25 4.60 2.20 21.4
11 024059 TRẦN PHƯƠNG ANH 1 KINH 29/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 7.00 5.00 4.80 30.8
12 024060 BÀN NGỌC ÁNH 1 DAO 27/07/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 5.00 4.20 6.20 28.1
13 024061 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 1 KINH 15/12/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 5.75 7.20 3.80 31.2
14 024062 TRẦN THỊ ÁNH 1 KINH 17/09/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   5.25 5.20 3.00 25.9
15 024063 VƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH 1 KINH 14/11/203 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 3.00 3.80 2.80 19.9
16 024064 ĐÀM CHUNG BẢO   KINH 06/04/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 6.50 9.60 9.00 45.2
17 024065 TRẦN TRỌNG BẰNG   KINH 25/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 4.75 4.80 3.40 24
18 024066 HOÀNG ĐỨC BÌNH   KINH 17/10/2003 BỆNH VIỆN TỈNH YÊN BÁI   1.5 4.00 5.00 2.20 21.7
19 024067 BÙI LINH CHI 1 KINH 28/05/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   4.75 3.60 4.20 22.9
20 024068 HOÀNG THỊ CHI 1 TÀY 05/07/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 3.50 2.40 2.00 17.3
21 024069 NGÔ THỊ CHI 1 KINH 27/02/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   5.75 4.60 4.40 27.1
22 024070 NGUYỄN LÂM CHI   KINH 15/09/2003 TRẤN YÊN, YÊN BÁI 2   5.25 6.40 2.40 27.7
23 024071 NGUYỄN THỊ LINH CHI 1 TÀY  24/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 4.50 5.00 5.40 28.4
24 024072 VŨ LINH CHI 1 KINH 13/09/2003 LỤC YÊN, YÊN BÁI   2 5.75 5.40 4.40 28.7
1 024073 VŨ THỊ KIM CHI 1 KINH 19/02/2003 TRẠM Y TẾ XÃ ĐẠI TỰ   2 3.00 4.80 3.20 20.8
2 024074 ĐỖ ĐỨC CHIẾN   KINH 30/12/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 2.50 4.80 5.00 21.1
3 024075 NGUYỄN VĂN CHIẾN   KINH 20/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 2.75 2.80 2.00 14.6
4 024076 HOÀNG DƯƠNG CHÚC 1 TÀY 13/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 3.00 4.20 3.60 22
5 024077 LƯƠNG THANH CHÚC 1 KINH 20/01/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 5.25 4.40 6.40 27.2
6 024078 VŨ THỊ CHÚC 1 KINH 20/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 4.50 5.60 3.00 25.2
7 024079 PHẠM THỊ CHUNG 1 KINH 14/06/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 3.50 3.20 3.60 19
8 024080 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG   KINH 18/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 5.00 6.80 7.40 33
9 024081 ĐỖ BÍCH DIỆP 1 KINH 18/02/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 3.00 5.40 4.00 22.3
10 024082 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG 1 KINH 18/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI     2.75 3.20 1.80 13.7
11 024083 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 1 KINH 18/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 3.50 3.80 3.60 20.2
12 024084 NGUYỄN TIẾN DŨNG   KINH 25/09/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 3.00 4.00 4.00 20
13 024085 NGUYỄN TIẾN DŨNG   KINH 10/09/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI     3.25 3.40 3.00 16.3
14 024086 TRẦN THẾ DUY   TÀY  03/04/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 3.50 5.20 3.20 24.1
15 024087 VŨ KHÁNH DUY   KINH 24/02/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 3.25 5.60 3.60 22.8
16 024088 PHẠM THỊ YẾN DUYÊN 1 KINH 25/07/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 4.00 3.80 3.80 21.4
17 024089 LÊ THÙY DƯƠNG 1 KINH 17/05/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 4.25 5.20 4.20 25.1
18 024090 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 1 KINH 17/06/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 3.50 5.20 5.20 24.1
19 024091 NGUYỄN TRÚC ĐAN 1 KINH 08/05/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 4.50 4.80 4.60 26.7
20 024092 TRƯƠNG THỊ ĐÀO 1 KINH 01/03/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   6.75 3.40 3.80 26.1
21 024093 NÔNG THÀNH ĐÔNG   TÀY  26/10/2003 TRẠM Y TẾ XÃ YÊN THÁI 2 1.5 2.75 6.00 3.40 24.4
22 024094 NGUYỄN MINH ĐỨC   KINH 24/12/2003 BỆNH VIỆN TỈNH YÊN BÁI   1.5 3.25 4.40 2.80 19.6
23 024095 NGUYỄN THÁI ĐỨC   KINH 22/12/2003 BỆNH VIỆN TỈNH YÊN BÁI   1.5 3.75 7.60 5.60 29.8
24 024096 TRẦN VIỆT ĐỨC   KINH 30/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI     4.25 9.40 8.60 35.9
1 024097 VŨ ANH ĐỨC   KINH 13/06/2003 BỆNH VIỆN TỈNH YÊN BÁI 2 2 3.00 8.80 5.60 33.2
2 024098 NGUYỄN THU HÀ 1 KINH 06/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 4.00 7.20 3.60 27.5
3 024099 ĐỖ MAI HẠ 1 TÀY  04/08/2003 TRẠM Y TẾ XÃ YÊN HƯNG 2 2 5.25 5.20 3.40 28.3
4 024100 NGUYỄN XUÂN HẢI   KINH 25/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 4.50 4.80 5.40 26
5 024101 BÙI THỊ THÚY HẰNG 1 KINH 09/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 4.00 3.60 4.40 21.6
6 024102 ĐỖ BÍCH HẰNG 1 KINH 20/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 3.50 4.80 6.40 25
7 024103 PHẠM THU HẰNG 1 KINH 16/01/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 3.75 3.00 3.00 18
8 024104 NGUYỄN THÀO HÂN 1 KINH 02/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 3.50 3.40 5.60 21.4
9 024105 NGUYỄN THỊ HIÊN  1 KINH 27/09/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 4.00 4.80 1.60 23.2
10 024106 LÊ THỊ THU HIỀN 1 KINH 13/07/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 1.50 1.60 2.20 12.4
11 024107 NGÔ THỊ HIỀN 1 KINH 05/06/2003 YÊN BÌNH, YÊN BÁI   2 2.00 4.20 3.00 17.4
12 024108 PHẠM THU HIỀN 1 KINH 11/05/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 4.75 3.60 5.40 24.1
13 024109 TRẦN THANH HIỀN 1 KINH 26/11/2003 BỆNH VIỆN TỈNH YÊN BÁI 2   4.00 4.20 3.00 21.4
14 024110 HÀ MINH HIỆP   TÀY  22/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   2.25 4.00 3.40 17.9
15 024111 LÊ TRUNG HIẾU   KINH 13/04/2003 BẮC QUANG, HÀ GIANG   2 3.50 6.00 7.00 28
16 024112 LƯƠNG NGỌC HIẾU   KINH 26/10/2003 TRẤN YÊN, YÊN BÁI     1.75 3.40 3.00 13.3
17 024113 TRẦN QUỐC MINH HIẾU   KINH 21/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 5.00 8.40 5.60 33.9
18 024114 TRẦN VĂN HIẾU   KINH 10/02/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   3.50 3.60 2.60 18.8
19 024115 ĐỖ NGUYỄN QUỲNH HOA 1 KINH 07/02/2003 BẢO THẮNG, LÀO CAI   1.5 4.25 6.00 5.40 27.4
20 024116 TRẦN THỊ HOA 1 KINH 03/03/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   5.25 3.80 6.80 26.9
21 024117 NGUYỄN ĐỨC HOÀN   KINH 08/01/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 2.75 4.00 3.60 19.1
22 024118 NGUYỄN THỊ HOÀN 1 KINH 01/01/2003 YÊN BÌNH, YÊN BÁI   2 2.75 2.20 3.00 14.9
23 024119 TRẦN NGỌC HUÂN   KINH 03/12/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 4.50 6.20 5.20 28.1
24 024120 NGUYỄN THỊ HUÊ 1 KINH 30/03/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 3 2 5.25 7.60 6.20 36.9
1 024121 PHẠM HỒNG HUẾ 1 KINH 22/09/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 4.25 4.80 4.20 24.3
2 024122 NGUYỄN PHI HÙNG   KINH 09/03/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 4.25 5.00 7.40 27.9
3 024123 PHẠM TIẾN HÙNG   KINH 07/12/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 4.50 5.40 4.00 25.3
4 024124 ĐẶNG MINH HUY   KINH 26/04/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 2.25 2.80 2.40 14.5
5 024125 NGUYỄN QUANG HUY   TÀY  20/02/2003 TRẤN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 3.75 5.00 5.60 26.6
6 024126 TRẦN MINH HUY   KINH 02/09/2003 BỆNH VIỆN TỈNH YÊN BÁI   1.5 2.50 5.80 6.80 24.9
7 024127 HOÀNG THU HUYỀN 1 KINH 08/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 2.75 3.00 7.00 20
8 024128 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 1 KINH 02/04/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 4.25 3.20 5.20 21.6
9 024129 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 1 KINH 04/06/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 2.75 3.20 2.20 16.1
10 024130 NGUYỄN THU HUYỀN 1 KINH 06/02/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 4.25 5.00 3.80 23.8
11 024131 NGUYỄN THÚY HUYỀN 1 KINH 25/06/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 2.25 2.80 4.00 15.6
12 024132 PHẠM KHÁNH HUYỀN 1 KINH 06/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 4.25 3.40 6.40 23.7
13 024133 TRẦN THANH HUYỀN 1 KINH 22/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 4.50 4.20 6.60 25.5
14 024134 VŨ THỊ THANH HUYỀN 1 KINH 25/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 3.75 4.40 4.80 22.6
15 024135 CAO QUỐC HƯNG   KINH 24/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 3.50 7.60 3.00 26.7
16 024136 NGUYỄN TIẾN HƯNG   KINH 13/04/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 3.00 2.60 3.40 16.1
17 024137 VŨ VĂN HƯNG   KINH 08/07/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 1.75 4.20 3.80 19.7
18 024138 BÙI THU HƯƠNG 1 KINH 09/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 4.75 5.80 8.40 31.5
19 024139 ĐỖ THỊ HƯƠNG 1 KINH 26/03/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 2.50 2.40 2.00 15.8
20 024140 VŨ THỊ LAN HƯƠNG 1 KINH 18/02/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 3.75 3.60 2.80 19.5
21 024141 LÒ THÚY HƯỜNG 1 TÀY  19/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   3.75 4.20 3.80 21.7
22 024142 MAI THỊ THANH HƯỜNG 1 KINH 05/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 4.75 6.80 5.80 30.9
23 024143 PHAN THỊ THU HƯỜNG 1 KINH 09/04/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 4.50 4.80 5.40 25.5
24 024144 NGUYỄN BÁ KHÁNH   KINH 12/01/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 3.50 8.20 4.40 29.3
1 024145 NGUYỄN LÊ DUY KHÁNH   KINH 27/03/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 5.75 4.60 2.20 24.4
2 024146 BÙI THỊ PHƯƠNG LAN 1 KINH 07/09/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI     4.75 6.20 4.60 26.5
3 024147 ĐẶNG HOÀNG LAN 1 KINH 07/04/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 6.25 7.00 9.20 37.7
4 024148 VŨ THỊ NGỌC LAN 1 KINH 17/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 4.25 5.40 3.60 26.4
5 024149 HÀ THỊ LÊ 1 TÀY 15/12/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 4.50 3.60 4.60 24.3
6 024150 NGUYỄN THỊ LÊ 1 DAO 10/08/2003 TRẠM XÁ XÃ MẬU ĐÔNG 2 2 5.25 2.80 3.60 23.7
7 024151 NGUYỄN THỊ NHẬT LỆ 1 KINH 24/02/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI     3.25 3.20 5.00 17.9
8 024152 HÀ THỊ LIÊN 1 TÀY 31/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 4.00 3.40 3.80 22.6
9 024153 HOÀNG DIỆU LINH 1 KINH 18/05/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 6.25 3.80 2.60 24.7
10 024154 LƯU KHÁNH LINH 1 KINH 29/07/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 3.50 4.60 7.40 25.6
11 024155 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 1 KINH 03/06/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 3.25 2.60 2.80 16.5
12 024156 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 1 KINH 02/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 4.50 6.60 6.00 30.2
13 024157 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 1 KINH 09/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 4.75 3.80 3.60 22.7
14 024158 NGUYỄN THÙY LINH 1 KINH 01/03/2003 BỆNH VIỆN YÊN BÁI   1.5 6.50 5.60 8.80 34.5
15 024159 NGUYỄN THÙY LINH 1 KINH 31/07/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 2.25 3.00 4.80 16.8
16 024160 PHẠM THÙY LINH 1 KINH 16/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 6.00 7.20 7.80 36.2
17 024161 PHẠM THÙY LINH 1 KINH 30/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   5.75 4.20 4.00 25.9
18 024162 PHÙNG MAI LINH 1 KINH 17/09/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 6.00 6.20 4.00 30.4
19 024163 NGUYỄN THỊ LĨNH 1 TÀY 09/09/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 3.25 2.20 3.60 18.5
20 024164 HOÀNG THÀNH LỘC   DAO 16/05/2003 GIA LÂM, HÀ NỘI 2 1.5 5.00 6.00 7.00 32.5
21 024165 TÔ THÀNH LUÂN   KINH 04/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 5.50 6.60 6.80 33
22 024166 TRỊNH KHÁNH LY 1 KINH 02/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 4.00 5.40 6.00 26.3
23 024167 ĐỖ THỊ THANH MAI 1 KINH 04/12/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 5.00 5.00 3.20 24.7
24 024168 PHẠM THỊ THÚY MAI 1 KINH 18/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 6.00 6.60 6.80 33.5
1 024169 TRẦN NGỌC MAI 1 KINH 02/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   4.75 2.40 4.00 20.3
2 024170 BÀN THỊ MINH 1 DAO 15/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 4.25 6.20 3.60 28.5
3 024171 NGUYỄN QUANG MINH   KINH 07/04/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 4.50 6.00 4.40 26.9
4 024172 PHẠM TRÀ MY 1 KINH 05/09/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 6.25 4.00 5.40 27.9
5 024173 ĐỖ PHƯƠNG NAM   KINH 12/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 3.25 4.20 2.80 21.7
6 024174 LƯƠNG VĂN NAM   KINH 26/01/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 3.00 3.40 4.00 18.3
7 024175 NGUYỄN HẢI NAM   KINH 16/04/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   1.75 5.00 2.60 18.1
8 024176 TRẦN NGUYỄN HẢI NAM   KINH 16/06/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 3.00 4.80 3.40 20.5
9 024177 TRẦN NHẬT NAM   KINH 09/01/2003 BỆNH VIỆN VĂN YÊN   2 3.25 4.60 2.60 20.3
10 024178 ĐẶNG THỊ NGA 1 TÀY 12/11/2003 BỆNH VIỆN VĂN YÊN 3 2 3.50 7.00 4.60 30.6
11 024179 ĐỖ THỊ NGÂN 1 KINH 14/02/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   2.00 4.00 3.40 17.4
12 024180 ĐỖ MINH NGỌC   KINH 12/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 2.00 4.00 2.80 16.8
13 024181 LÂM BÍCH NGỌC 1 TÀY 23/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 6.25 5.40 4.80 31.6
14 024182 LÒ THỊ NGỌC 1 TÀY 13/10/2002 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   6.25 4.00 3.00 25.5
15 024183 PHẠM BÍCH NGỌC 1 KINH 25/12/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 1.75 2.60 3.20 13.9
16 024184 NGUYỄN ĐỨC NHẬT   KINH 06/07/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 3.00 4.20 2.60 19
17 024185 NGUYỄN LONG NHẬT   KINH 01/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI     4.25 5.00 4.20 22.7
18 024186 HOÀNG LAN NHI 1 TÀY  30/10/2003 TRẠM Y TẾ XÃ YÊN THÁI 2 2 2.50 5.40 3.80 23.6
19 024187 MAI THỊ HỒNG NHUNG 1 KINH 04/12/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 2.75 5.80 3.00 21.6
20 024188 NGUYỄN THỊ NHUNG 1 KINH 16/09/2003 THANH OAI, HÀ TÂY   2 4.75 4.60 4.60 25.3
21 024189 TRẦN THU NHUNG 1 KINH 07/07/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   2.00 1.80 3.40 13
22 024190 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 1 KINH 19/07/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 2.00 3.80 2.60 15.7
23 024191 NGUYỄN KIM OANH 1 TÀY  21/02/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 5.00 2.20 4.00 22.4
24 024192 BÙI VĂN PHI   KINH 03/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI     4.50 5.60 5.00 25.2
1 024193 LÊ HỒNG PHONG   KINH 10/04/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   1.50 2.60 2.40 12.6
2 024194 LÊ VĂN QUANG   KINH 05/05/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   5.00 3.00 3.40 21.4
3 024195 NGUYỄN MINH QUANG   KINH 12/09/2003 BỆNH VIỆN TỈNH YÊN BÁI   2 5.50 4.40 3.20 25
4 024196 NGUYỄN VĂN QUẢNG   KINH 29/12/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 3.00 5.60 4.40 23.1
5 024197 NGUYỄN HỒNG QUÂN   TÀY 16/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 4.75 6.80 3.40 30.5
6 024198 TRẦN THỊ QUYÊN 1 KINH 15/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 2.75 2.40 3.20 15.5
7 024199 NGUYỄN VĂN QUYẾN   KINH 03/03/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 3.75 4.40 2.80 21.1
8 024200 LÊ THỊ NHƯ QUỲNH 1 KINH 12/05/2003 TRẠM Y TẾ XÃ HOÀNG THẮNG   2 5.25 2.80 3.40 21.5
9 024201 NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH 1 KINH 27/12/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 8.00 5.00 4.80 32.3
10 024202 VŨ ĐỨC SƠN   KINH 24/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 5.00 7.20 4.40 30.3
11 024203 NGUYỄN GIA THÁI   KINH 29/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 4.00 3.60 3.00 20.2
12 024204 NGUYỄN THỊ THANH 1 KINH 25/12/2003 TRẠM Y TẾ XÃ YÊN THÁI   2 4.00 3.60 4.40 21.6
13 024205 PHẠM THỊ THANH 1 KINH 01/12/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 4.75 6.00 5.00 28
14 024206 TRẦN ĐỨC THÀNH   KINH 01/09/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 3.25 3.00 3.20 17.7
15 024207 TRẦN VĂN THÀNH   KINH 12/02/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 6.00 8.00 4.20 35.7
16 024208 ĐỖ PHƯƠNG THẢO 1 KINH 05/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 4.50 4.60 3.40 23.6
17 024209 HÀ PHƯƠNG THẢO 1 KINH 03/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI     3.00 2.60 2.60 13.8
18 024210 HOÀNG PHƯƠNG THẢO 1 KINH 27/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 3.00 2.40 2.80 17.1
19 024211 NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO 1 TÀY  18/04/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   3.50 2.60 3.40 17.6
20 024212 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG THẢO 1 KINH 02/01/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 6.00 5.40 3.60 28.4
21 024213 PHẠM HƯƠNG THẢO 1 KINH 18/07/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 6.50 7.20 5.20 34.6
22 024214 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 1 KINH 03/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 3.50 3.00 3.80 18.3
23 024215 NGUYỄN ĐỨC THIỆN   KINH 06/01/2003 BỆNH VIỆN TỈNH YÊN BÁI   2 2.50 6.20 4.00 23.4
24 024216 ĐOÀN THỊ THOAN 1 KINH 14/04/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 5.00 5.80 3.80 26.9
1 024217 NGUYỄN THỊ THƠM 1 KINH 16/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 5.50 3.40 3.40 22.7
2 024218 NGUYỄN THỊ THU 1 KINH 24/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 7.25 4.60 3.00 30.7
3 024219 BÙI THỊ THANH THÙY 1 KINH 21/09/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI     4.75 4.00 3.80 21.3
4 024220 NGUYỄN THỊ THỦY 1 KINH 12/10/2003 TRẠM Y TẾ XÃ TRUNG NGUYÊN   2 5.50 7.00 6.00 33
5 024221 VŨ THU THỦY 1 KINH 05/09/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 3.25 4.60 4.60 21.8
6 024222 ĐẶNG THỊ THÚY 1 DAO 12/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 3.25 4.40 3.00 21.8
7 024223 BÙI THỊ THƯ 1 KINH 16/09/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 3.25 3.60 2.80 20
8 024224 VŨ PHƯƠNG THƯ 1 KINH 25/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 3.25 3.00 4.60 19.1
9 024225 MAI VĂN THỰC   KINH 05/03/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   2.00 3.80 1.80 15.4
10 024226 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 1 KINH 27/07/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI     4.50 3.20 3.80 19.2
11 024227 TRIỆU QUANG TIỀN   KINH 02/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI     6.00 6.60 4.20 29.4
12 024228 ĐỚI THỊ THU TRANG 1 KINH 02/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 3.00 4.40 5.00 23.8
13 024229 NÔNG THỊ HUYỀN TRANG 1 TÀY  05/03/2003 TRẠM Y TẾ XÃ YÊN THÁI 2 2 4.25 5.20 3.40 26.3
14 024230 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG 1 KINH 15/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 2.75 2.80 3.60 16.7
15 024231 VŨ THỊ THÙY TRANG 1 KINH 30/07/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI     4.00 3.80 5.60 21.2
16 024232 NGUYỄN THANH TRÚC 1 KINH 04/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 3.75 5.40 6.20 26.5
17 024233 PHẠM NGỌC TRƯỜNG   KINH 15/04/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 5.75 8.20 8.80 38.2
18 024234 NGUYỄN NGỌC TUẤN   KINH 10/06/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   3.50 5.80 3.60 24.2
19 024235 NGUYỄN BÁ SƠN TÙNG   KINH 31/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 5.75 5.40 7.60 31.4
20 024236 VŨ XUÂN TÙNG   KINH 24/07/2003 BỆNH VIỆN TỈNH YÊN BÁI   1.5 4.75 5.40 5.20 27
21 024237 ĐINH THU UYÊN 1 KINH 09/07/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 2.75 3.00 2.80 18.3
22 024238 NGÔ THÚY VÂN 1 TÀY  17/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   3.75 3.60 4.00 20.7
23 024239 PHẠM THẢO VÂN 1 KINH 12/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 4.00 5.00 4.00 23.5
24 024240 LÊ TUẤN VŨ    KINH 09/03/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 3.75 5.60 4.20 24.4
1 024241 ĐỖ HẢI YẾN 1 KINH 21/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   5.00 3.40 4.60 23.4
2 024242 LÊ HẢI YẾN 1 KINH 02/12/2003 BỆNH VIỆN TỈNH YÊN BÁI   1.5 2.50 3.60 1.80 15.5
3 024243 MAI THỊ YẾN 1 TÀY  06/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   2.50 3.20 3.00 16.4
4 024244 TRẦN HẢI YẾN 1 KINH 14/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   4.25 4.20 4.00 22.9
5 024245 PHẠM KHÁNH AN   KINH 01/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   3.00 3.40 3.80 18.6
6 024246 NGUYỄN HỒNG ANH 1 KINH 15/12/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 5.50 3.00 1.80 20.3
7 024247 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 1 KINH 07/03/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI     4.00 2.80 2.20 15.8
8 024248 TRỊNH CHUYÊN CẦN   TÀY  24/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 1.75 6.00 2.40 21.4
9 024249 NGUYỄN THỊ LINH CHI 1 KINH 13/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI     2.75 2.40 2.80 13.1
10 024250 PHẠM KIM CHI 1 KINH 12/07/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 6.00 5.80 3.60 29.2
11 024251 NGÔ VĂN CƯỜNG   KINH 05/09/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 3.25 5.40 7.20 26
12 024252 NGÔ MẠNH DŨNG   TÀY  23/07/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   2.25 2.60 3.60 15.3
13 024253 NGUYỄN KHƯƠNG DUY   KINH 10/09/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 2.75 5.20 3.60 23
14 024254 ĐINH HOÀNG THÙY DƯƠNG 1 KINH 19/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 6.25 5.60 3.80 29.5
15 024255 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG 1 KINH 12/06/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 5.50 3.80 3.80 23.9
16 024256 LƯƠNG THÀNH ĐẠT   KINH 19/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 5.00 5.60 3.40 26.1
17 024257 ĐOÀN MINH ĐỨC   TÀY  14/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 3.00 8.00 7.40 33.4
18 024258 NGUYỄN MINH GIANG 1 KINH 22/07/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 1.75 2.80 3.20 14.3
19 024259 PHẠM THỊ HƯƠNG GIANG 1 KINH 17/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 2.75 3.20 3.00 16.9
20 024260 TRẦN ĐOÀN HƯƠNG GIANG 1 KINH 24/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 3.75 4.20 5.00 22.9
21 024261 LÊ THU HÀ 1 KINH 03/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 4.50 3.40 3.00 22.3
22 024262 NGUYỄN THỊ HẢI 1 KINH 14/01/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2.5   6.00 3.00 2.60 23.1
23 024263 PHẠM THỊ THU HẰNG 1 KINH 24/03/2003 PHƯỚC LONG, BÌNH PHƯỚC   2 5.25 2.00 2.40 18.9
24 024264 VŨ THANH HẰNG 1 KINH 14/02/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 3.50 4.00 3.40 20.4
1 024265 HOÀNG THỊ THU HIỀN 1 KINH 07/12/2003 HẠ HÒA, PHÚ THỌ   1.5 2.25 4.60 3.20 18.4
2 024266 LÊ TRUNG HIẾU   KINH 25/09/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 3.75 4.80 3.80 22.9
3 024267 NGUYỄN MẠNH HIẾU   KINH 13/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 3.25 4.60 4.20 21.4
4 024268 THẨM QUANG HIẾU   KINH 15/04/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI     2.75 2.60 2.80 13.5
5 024269 LÊ THỊ PHƯƠNG HOA 1 KINH 30/07/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 3.00 2.80 3.00 18.1
6 024270 LÝ THỊ HOÀI 1 DAO 02/12/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 4.25 3.00 3.40 21.9
7 024271 PHẠM THU HOÀI 1 KINH 09/05/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 4.00 2.80 2.00 17.1
8 024272 NỊNH THỊ HOAN 1 CAO LAN 01/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   5.25 3.20 5.00 23.9
9 024273 TRƯƠNG VIỆT HOÀNG   KINH 10/06/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 5.00 3.80 2.80 21.9
10 024274 ĐỖ BÍCH HỒNG 1 KINH 20/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 3.75 4.40 6.80 25.1
11 024275 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HUẾ 1 KINH 18/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 2.75 4.20 2.40 20.3
12 024276 HOÀNG THU HUỆ 1 KINH 07/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 5.25 3.00 3.40 23.4
13 024277 NGUYỄN THANH HUYỀN 1 KINH 21/10/2003 TT Y TẾ VĂN YÊN   2 5.00 4.00 2.80 22.8
14 024278 PHẠM BÁ PHÚC LÂM   KINH 08/10/2003 THỊ XÃ LÀO CAI, LÀO CAI 2 1.5 4.75 4.20 3.80 25.2
15 024279 NGUYỄN THỊ LỆ 1 DAO 19/8/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 1.00 1.80 2.20 11.3
16 024280 ĐẶNG THÙY LINH 1 KINH 02/11/2003 BỆNH VIỆN HUYỆN VĂN YÊN   1.5 4.25 4.60 3.00 22.2
17 024281 LƯU NGỌC LINH 1 KINH 07/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 5.25 5.00 3.60 26.1
18 024282 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 1 KINH 05/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   3.00 2.60 2.40 15.6
19 024283 NGUYỄN THỊ LỤA 1 KINH 24/05/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 4.00 4.40 2.20 20.5
20 024284 PHẠM VĂN LUẬN   KINH 25/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 3.50 4.80 2.40 21
21 024285 ĐỖ QUỲNH MAI 1 KINH 09/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 4.50 4.60 4.20 23.9
22 024286 TRẦN THỊ THANH MAI 1 KINH 22/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 2.75 2.20 2.80 16.2
23 024287 HOÀNG THANH MINH   18/09/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 2.25 2.20 2.20 14.6
24 024288 VŨ BẢO MINH   KINH 15/08/2003 BỆNH VIỆN VĂN YÊN   1.5 3.00 4.60 4.20 20.9
1 024289 ĐỖ PHƯƠNG NAM   KINH 29/07/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 3.50 6.80 4.20 26.3
2 024290 PHẠM VĂN NAM   KINH 15/05/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 3.25 2.80 2.20 15.8
3 024291 HOÀNG PHƯƠNG NGA 1 TÀY  04/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 3.00 3.40 3.20 19.5
4 024292 HOÀNG ĐÌNH NGỌC   TÀY 25/12/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 3.00 2.60 3.00 18.2
5 024293 VŨ THỊ HỒNG NGỌC 1 KINH 27/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI     2.75 2.80 3.00 14.1
6 024294 TRẦN ÁNH NGUYỆT 1 KINH 12/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI     4.25 3.00 2.20 16.7
7 024295 PHẠM THỊ NHÂM 1 KINH 08/01/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 4.75 1.80 2.00 16.6
8 024296 NGUYỄN LONG NHẬT   TÀY 12/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2.5 2 4.25 3.80 3.80 24.4
9 024297 TRIỆU TÒN NHỈ   DAO 30/05/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   4.75 3.20 2.20 20.1
10 024298 PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG 1 KINH 18/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 2.75 3.00 3.80 16.8
11 024299 TRẦN THỊ THANH NHUNG 1 KINH 07/06/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   3.50 4.60 3.40 21.6
12 024300 TRỊNH HOÀI NHUNG 1 KINH 01/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 1.25 1.60 2.20 9.4
13 024301 NGUYỄN HỒNG OANH 1 KINH 15/12/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 3.75 3.00 2.60 17.6
14 024302 ĐỖ ANH QUỐC   KINH 02/02/2003 TT Y TẾ XÃ YÊN HƯNG   1.5 2.75 5.00 3.60 20.6
15 024303 NGUYỄN THỊ QUỲNH 1 KINH 12/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 4.00 4.40 2.80 23.6
16 024304 LƯƠNG THỊ TRƯỜNG SINH 1 TÀY  03/06/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 3.75 2.80 4.00 20.6
17 024305 BÀN VĂN THANH   DAO 01/01/2003 BỆNH VIỆN TỈNH YÊN BÁI 2 1.5 3.25 3.40 2.80 19.6
18 024306 NGUYỄN THỊ THẢO 1 KINH 14/06/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 4.25 3.80 2.80 22.4
19 024307 ĐINH THỊ THOA 1 KINH 20/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 2.75 3.60 2.80 19
20 024308 PHẠM THỊ THUẬN 1 KINH 15/09/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 3.50 3.20 2.20 17.6
21 024309 PHẠM VĂN THUYẾT   KINH 11/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI     3.50 3.20 3.20 16.6
22 024310 VI KHÁNH TOÀN   DAO 20/12/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   2.50 2.60 2.60 14.8
23 024311 ĐẶNG TÒN TON   DAO 20/05/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 2.50 3.00 2.40 17.4
24 024312 PHẠM THỊ TRANG 1 KINH 07/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 4.50 2.80 2.00 18.6
1 024313 NÔNG THỊ XUÂN 1 DAO 19/05/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 2.50 2.20 2.80 16.2
2 024314 ĐINH THỊ THÚY AN 1 KINH 05/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 2.25 3.60 1.60 14.8
3 024315 NGUYỄN THỊ THÚY AN 1 KINH 28/04/2003 TRẠM Y TẾ XÃ YÊN THÁI   2 2.25 4.00 3.80 18.3
4 024316 HÀ HẢI ANH 1 KINH 14/11/2003 BỆNH VIỆN VĂN YÊN   2 2.50 4.20 3.60 19
5 024317 LÊ BÁ ANH   KINH 18/12/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1 1.25 2.20 3.20 13.1
6 024318 NGÔ THỊ LAN ANH 1 KINH 14/12/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 2.50 4.60 2.60 18.8
7 024319 NGUYỄN LAN ANH 1 KINH 16/09/2003 BỆNH VIỆN HUYỆN VĂN YÊN   2 2.00 3.40 4.20 17
8 024320 NGUYỄN TUẤN ANH   KINH 12/02/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 2.25 3.00 2.80 14.8
9 024321 NGUYỄN TUẤN ANH   KINH 09/07/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 1.50 2.00 2.00 10.5
10 024322 VŨ TUẤN ANH   KINH 23/06/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 1.50 4.20 3.60 16.5
11 024323 HOÀNG NGỌC ÁNH 1 TÀY  12/12/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 2.25 3.00 3.40 17.4
12 024324 NGUYỄN NGỌC ÁNH 1 KINH 03/06/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 2.00 2.60 3.00 13.7
13 024325 NGUYỄN THỊ ÁNH 1 KINH 31/01/2002 VĂN YÊN, YÊN BÁI     2.50 2.60 1.80 12
14 024326 VŨ LÊ ĐÌNH ÁNH   KINH 09/09/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI     3.50 3.20 2.00 15.4
15 024327 MAI HẢI BIÊN   TÀY  21/03/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   1.75 2.40 3.20 13.5
16 024328 LÝ VĂN BỘ   DAO 28/09/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 1.75 3.00 1.80 14.8
17 024329 BÀN THỊ CHÀY 1 DAO 06/07/2001 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   1.25 1.80 1.80 9.9
18 024330 NGÔ THỊ CHÂM 1 TÀY  18/07/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   1.75 3.20 2.60 14.5
19 024331 NGUYỄN QUỲNH CHI 1 KINH 30/07/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 2.75 2.80 2.20 15.3
20 024332 TRẦN LINH CHI 1 KINH 04/09/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 2.00 2.00 2.40 12.4
21 024333 TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG CHI 1 KINH 11/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 2.00 1.60 2.40 11.1
22 024334 BÀN VĂN CHIẾN   DAO 15/09/2003 TRẠM Y TẾ XÃ LÂM GIANG 2 1.5 1.50 1.80 2.40 12.5
23 024335 ĐOÀN VĂN CHIẾN   KINH 28/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 1.75 3.60 3.60 15.8
24 024336 ĐỖ HOÀNG CHIẾN   KINH 28/03/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   1.25 3.80 2.60 14.7
1 024337 LÝ NGUYỆT CHIẾN   DAO 13/03/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 1.25 1.40 1.60 10.4
2 024338 NGUYỄN VĂN CHIẾN   KINH 31/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 1.50 2.60 1.80 13.5
3 024339 TRẦN NAM CHÍNH   KINH 07/06/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 3.50 3.60 3.40 19.1
4 024340 NGUYỄN VĂN CHUNG   KINH 11/09/2003 BỆNH VIỆN ĐK THÁI NGUYÊN   1.5 2.75 3.00 3.00 16
5 024341 NGUYỄN CHÍ CÔNG   KINH 14/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 3.75 4.00 2.60 20.1
6 024342 NGUYỄN VĂN CƯƠNG   KINH 07/09/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 1.50 2.40 2.20 11.5
7 024343 VŨ THỊ DUNG 1 KINH 19/01/2003 TRẤN YÊN, YÊN BÁI     1.75 2.20 3.20 11.1
8 024344 ĐÀO QUANG DŨNG   KINH 04/01/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 2.25 3.80 3.00 16.6
9 024345 NGUYỄN ĐỨC DŨNG   KINH 17/09/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 1.00 3.00 2.20 12.2
10 024346 TRẦN ANH DŨNG   KINH 28/08/2002 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   2.25 2.60 0.80 12.5
11 024347 TRẦN ĐỨC DŨNG   KINH 22/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI     1.25 2.80 2.60 10.7
12 024348 ĐỖ VĂN DUY   KINH 04/06/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 0.75 3.40 2.00 11.8
13 024349 NGUYỄN TÙNG DƯƠNG   KINH 18/08/2002 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 1.75 3.80 2.60 17.2
14 024350 TRIỆU TIẾN ĐẠT   KINH 11/12/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 2.00 2.40 2.40 12.7
15 024351 VŨ THÀNH ĐẠT   TÀY  26/07/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 2.25 2.20 3.20 15.6
16 024352 ĐOÀN TRƯỜNG GIANG   KINH 08/06/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 3.75 5.20 3.00 22.9
17 024353 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG   KINH 15/01/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 1.00 2.80 2.00 11.1
18 024354 PHẠM TRƯỜNG GIANG   KINH 05/09/2001 VĂN YÊN, YÊN BÁI     2.25 2.60 2.40 12.1
19 024355 LÊ TRỌNG HẢI   KINH 26/11/2002 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 2.50 4.20 1.20 16.1
20 024356 NGUYỄN VĂN HẢI   KINH 16/02/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI     1.50 2.00 3.40 10.4
21 024357 PHAN HOÀNG HẢI   KINH 02/02/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 4.75 4.20 3.20 22.6
22 024358 KHÚC THỊ HẠNH   KINH 10/04/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 1.25 2.80 2.00 12.1
23 024359 NGUYỄN THỊ HẰNG 1 KINH 07/03/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 4.00 1.20 3.00 15.4
24 024360 NGUYỄN BÍCH HẬU 1 KINH 24/12/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 2.50 3.40 3.00 16.3
1 024361 VŨ ĐÌNH HIỂN   KINH 01/01/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI     1.00 2.40 2.20 9
2 024362 LƯU ĐỨC HIỆP   KINH 26/11/2003 BỆNH VIỆN HUYỆN VĂN YÊN   1.5 3.00 3.60 3.80 18.5
3 024363 BÙI MINH HIẾU   KINH 27/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 2.00 2.40 2.40 12.7
4 024364 BÙI MINH HIẾU   KINH 10/03/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 1.75 3.80 2.20 14.8
5 024365 ĐẶNG MINH HIẾU   KINH 18/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI     1.25 1.80 1.80 7.9
6 024366 TRIỆU TRUNG HIẾU   DAO 20/06/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 3.00 2.60 3.20 17.9
7 024367 VŨ TRUNG HIẾU   MƯỜNG 05/07/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1 2.25 1.80 2.80 13.9
8 024368 PHẠM QUANG HIỆU   KINH 27/05/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI     3.00 1.40 2.00 10.8
9 024369 NGUYỄN XUÂN HÒA   KINH 18/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 1.00 3.00 2.40 11.9
10 024370 BÙI ĐỨC HOÀNG   KINH 03/12/2003 BỆNH VIỆN TỈNH YÊN BÁI   1.5 5.75 5.00 2.80 25.8
11 024371 TRẦN THỊ PHƯƠNG HỒNG 1 KINH 04/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1 3.00 3.60 3.20 17.4
12 024372 NGUYỄN MẠNH HÙNG   TÀY  04/02/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 3.00 3.60 2.20 19.4
13 024373 NGUYỄN NGỌC HÙNG   KINH 02/06/2003 YÊN BÌNH, YÊN BÁI   1.5 3.50 2.80 2.80 16.9
14 024374 PHẠM TUẤN HÙNG   KINH 05/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 1.75 3.80 1.40 16
15 024375 PHƯỢNG TIẾN HÙNG   DAO 21/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1 0.75 3.00 3.60 14.1
16 024376 TRẦN MẠNH HÙNG   KINH 04/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 2.50 2.20 3.40 14.3
17 024377 VŨ MẠNH HÙNG   KINH 18/12/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 4.00 4.00 2.80 20.3
18 024378 LÃ VĂN HUY   KINH 21/04/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 1.50 2.60 2.60 12.3
19 024379 NGUYỄN THANH HUYỀN 1 KINH 03/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 3.75 3.80 2.40 21.5
20 024380 ĐẶNG SƠN HUYNH   DAO 05/01/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 2.25 2.60 1.40 14.6
21 024381 NGUYỄN QUANG HƯNG   KINH 02/07/2003 TRẤN YÊN, YÊN BÁI   1.5 2.50 3.20 3.00 15.9
22 024382 TRƯƠNG THỊ HƯƠNG 1 DAO 17/07/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 4.00 3.20 3.20 21.1
23 024383 PHẠM NHẬT KHÁNH   KINH 05/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 2.75 2.60 3.60 15.8
24 024384 ĐINH QUỐC KỲ   KINH 06/12/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 2.25 2.60 3.20 14.4
1 024385 ĐẶNG THỊ LAM 1 KINH 22/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 2.25 1.40 2.60 11.4
2 024386 HOÀNG THỊ LAN 1 DAO 24/05/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 2.25 2.60 2.20 15.9
3 024387 NGUYỄN THỊ MAI LAN 1 KINH 10/01/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 2.75 2.60 3.60 16.3
4 024388 HOÀNG TÙNG LÂM   KINH 17/10/2003 BỆNH VIỆN TỈNH YÊN BÁI   1.5 2.00 4.00 4.00 17.5
5 024389 NGUYỄN TÙNG LÂM   KINH 18/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 4.00 4.80 3.00 22.1
6 024390 TRẦN NGỌC LÂM   KINH 14/06/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 4.00 3.60 1.60 18.3
7 024391 TRỊNH NHẬT LỆ 1 KINH 28/07/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 5.75 3.80 3.00 24.1
8 024392 PHẠM KIM LIÊN 1 KINH 19/07/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 2.25 2.60 3.20 14.4
9 024393 LÝ THỊ LINH 1 DAO 02/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 2.50 2.00 1.40 13.9
10 024394 PHẠM THÙY LINH 1 KINH 15/06/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 1.75 2.80 2.20 12.8
11 024395 HÀ THÀNH LONG   TÀY  20/12/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 2.25 3.60 3.80 19.5
12 024396 HOÀNG ĐỨC LONG   KINH 26/07/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 2.50 3.00 1.40 13.9
13 024397 ĐẶNG THỊ LỢI 1 DAO 28/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 1.50 3.60 3.00 16.7
14 024398 ĐỖ THÀNH LƯƠNG   KINH 12/10/2003 YÊN LẠC, VĨNH PHÚC   1.5 5.00 5.00 5.40 26.9
15 024399 PHÙNG THANH LƯƠNG   XA PHÓ 25/07/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 1.50 2.60 2.20 13.9
16 024400 TRẦN THỊ LƯƠNG 1 TÀY  12/05/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   1.50 2.40 2.2 12
17 024401 LÝ TIẾN LÝ   DAO 15/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 1.50 2.00 2.80 13.3
18 024402 HOÀNG THỊ TUYẾT MAI 1 TÀY 21/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 4.50 2.40 2.40 19.7
19 024403 ĐỖ TIẾN MẠNH   KINH 15/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 4.50 3.80 3.20 23.8
20 024404 TRẦN THÚY MÂY 1 KINH 21/07/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 3.00 2.40 3.20 15.5
21 024405 ĐỖ CÔNG MINH   KINH 28/04/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 2.00 2.60 3.00 15.7
22 024406 ĐỖ VĂN MINH   KINH 10/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 5.50 2.80 2.60 20.7
23 024407 NGUYỄN THÀNH MINH   KINH 19/09/2003 BỆNH VIỆN VĂN YÊN   1.5 3.00 2.80 2.00 15.1
24 024408 BÙI THẾ NAM   KINH 25/03/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 3.50 3.40 1.60 16.9
1 024409 DƯƠNG XUÂN NAM   KINH 23/09/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 2.00 2.80 3.20 14.3
2 024410 ĐINH HOÀI NAM   KINH 26/12/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 1.50 2.80 2.60 14.7
3 024411 NGUYỄN VĂN NAM   KINH 12/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 2.50 2.40 2.00 15.3
4 024412 TRẦN VĂN NAM   KINH 07/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 2.00 4.20 2.00 16.4
5 024413 ĐINH QUANG NGHĨA   KINH 10/05/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 1.00 3.80 2.40 15.5
6 024414 BÀN ÁNH NGUYỆT 1 DAO 04/01/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 3.00 3.20 3.40 19.3
7 024415 TRIỆU TÒN NHẤT   DAO 19/02/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   1.75 3.20 2.60 14.5
8 024416 PHAN THỊ TUYẾT NHI 1 TÀY 28/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   2.50 3.60 2.80 17
9 024417 TRẦN THỊ NHUNG 1 KINH 16/09/2003 ĐĂK SONG, ĐĂK LĂK   1.5 2.00 3.20 1.80 13.7
10 024418 BÀN TÒN PHAM   DAO 20/05/2001 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   2.50 2.20 1.60 13
11 024419 LÝ TON PHIN   DAO 18/05/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 3.00 2.60 4.40 19.1
12 024420 PHƯỢNG TIẾN PHÚ   DAO 01/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 1.50 3.60 2.00 15.7
13 024421 ĐẶNG XUÂN PHÚC   KINH 27/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 1.75 2.40 2.40 12.2
14 024422 NGUYỄN HOÀNG TRỌNG PHÚC   KINH 08/03/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 5.25 5.60 3.40 26.6
15 024423 NGUYỄN NGỌC QUANG   CAO LAN 11/01/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 3.25 4.00 2.00 20.5
16 024424 NGUYỄN VĂN QUANG   TÀY  18/03/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 1.00 2.60 4.00 14.7
17 024425 PHAN ĐỨC QUANG   KINH 26/06/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 3.00 3.60 3.60 18.3
18 024426 TRIỆU MINH QUANG   KINH 14/11/2002 YÊN BÌNH, YÊN BÁI   1.5 2.25 3.40 1.80 14.6
19 024427 LÊ MẠNH QUÂN   CAO LAN 09/12/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   1.00 4.80 2.60 16.2
20 024428 LƯƠNG ANH QUÂN   TÀY  10/09/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 2.00 1.60 2.20 12.9
21 024429 NGUYỄN HỒNG QUÂN   KINH 07/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 1.50 4.00 1.60 16.1
22 024430 VŨ GIA QUỐC   KINH 16/11/2003 TT Y TẾ VĂN YÊN 2 1.5 1.50 3.00 1.60 14.1
23 024431 NGUYỄN XUÂN QUÝ   KINH 02/12/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 2.25 3.60 1.80 15
24 024432 LÊ ANH QUYẾT   KINH 11/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   0.50 3.00 2.00 11
1 024433 NGUYỄN MINH QUYẾT   KINH 03/08/2003 TT MẬU A   1.5 0.50 3.00 2.80 11.3
2 024434 BẠCH NHƯ QUỲNH 1 KINH 24/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 2.75 4.40 2.60 18.4
3 024435 NGUYỄN VĂN QUỲNH   KINH 06/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 1.00 3.00 2.40 11.9
4 024436 TRẦN VĂN QUỲNH   KINH 01/05/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI     0.75 2.40 3.40 9.7
5 024437 VI THỊ QUỲNH 1 DAO 29/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 1.50 2.20 3.20 14.6
6 024438 NGUYỄN VĂN SINH   KINH 09/01/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 1.00 2.60 1.00 9.7
7 024439 DƯƠNG TRUNG SƠN   KINH 26/09/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 3.00 3.80 3.40 18.5
8 024440 NGUYỄN LINH SƠN   KINH 17/08/2002 TRẠM Y TẾ XÃ XUÂN SƠN   1.5 1.75 4.20 2.40 15.8
9 024441 NGUYỄN NGỌC SƠN   KINH 13/01/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 1.50 3.80 2.00 14.1
10 024442 TRẦN XUÂN SỸ    KINH 05/09/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 3.50 4.60 4.00 22.2
11 024443 PHẠM VĂN TÂN   KINH 04/07/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 3.75 2.60 2.80 17
12 024444 NGUYỄN MINH THÁI   TÀY  15/09/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 1.50 2.40 3.60 14.9
13 024445 NGUYỄN VĂN THÁI   KINH 19/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 2.50 4.80 2.20 18.3
14 024446 ĐẶNG THỊ THANH 1 DAO 06/11/2002 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   3.00 2.00 3.20 15.2
15 024447 LÝ VĂN THÀNH   DAO 18/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 3.00 2.60 2.00 17.2
16 024448 ĐỖ THỊ THANH THẢO 1 KINH 28/03/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI     3.00 1.80 2.80 12.4
17 024449 GIANG THỊ THẢO 1 KINH 16/07/2002 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   2.00 2.40 3.80 14.6
18 024450 NGUYỄN THU THẢO 1 KINH 21/09/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 2.00 2.80 2.20 13.8
19 024451 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 1 KINH 17/11/2003 TRẠM XÁ MẬU A   2 2.75 4.80 3.20 20.3
20 024452 ĐẶNG VĂN THIÊM   DAO 05/06/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   3.25 2.40 2.80 16.1
21 024453 CẤN XUÂN THỊNH   KINH 24/06/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 4.25 5.20 7.20 28.1
22 024454 TRẦN ĐỨC THỊNH   KINH 20/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1 2.00 3.20 1.80 13.2
23 024455 TRỊNH TIẾN THỌ   KINH 07/07/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 2.25 1.60 1.60 10.8
24 024456 HOÀNG VĂN THUẬN   KINH 02/09/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 2.25 3.20 2.20 14.6
1 024457 TRẦN THỊ NGỌC THÚY 1 KINH 28/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 3.25 3.80 1.80 17.9
2 024458 ĐỖ VĂN THUYẾT   KINH 17/12/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   0.50 2.20 2.00 9.4
3 024459 NGUYỄN THỊ KIM THƯ 1 KINH 26/06/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 4.00 3.00 3.20 19.2
4 024460 NGUYỄN HUYỀN THƯƠNG 1 KINH 27/02/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 5.00 2.40 2.40 19.2
5 024461 NGUYỄN QUYẾT TIẾN   KINH 05/03/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 3.00 5.20 1.60 19.5
6 024462 PHẠM HUY TIẾN    KINH 26/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 3.00 3.40 3.60 18.4
7 024463 TRƯƠNG VĂN TIẾN   DAO 02/01/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   1.75 2.40 3.60 13.9
8 024464 TRIỆU VĂN TÌNH   DAO 07/01/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 2.50 2.20 3.20 16.1
9 024465 NGUYỄN ĐỨC TOÀN   KINH 11/03/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 3.00 3.60 3.20 17.9
10 024466 PHẠM ĐỨC TOÀN   KINH 26/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 1.50 4.4 3.60 18.9
11 024467 TRIỆU CHẰN TON   DAO 03/06/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   2.75 3.60 2.60 17.3
12 024468 LÊ QUỐC TOẢN   KINH 15/06/2003 TT Y TẾ HUYỆN VĂN YÊN   1.5 2.00 3.20 3.20 15.1
13 024469 LÊ VĂN TOẢN   KINH 18/02/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 2.25 2.60 2.40 13.6
14 024470 HOÀNG THÙY TRANG 1 KINH 03/03/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 3.25 3.00 3.00 17
15 024471 NGUYỄN HUYỀN TRANG 1 KINH 24/02/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 2.00 1.80 2.20 11.3
16 024472 PHẠM LÊ QUỲNH TRANG 1 KINH 15/03/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 4.00 4.00 3.20 21.2
17 024473 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG 1 KINH 20/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI     3.00 1.80 3.80 13.4
18 024474 NGÔ QUANG TRUNG   KINH 04/01/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 2.50 6.80 4.20 24.3
19 024475 LÂM QUANG TRƯỜNG   TÀY  10/05/2003 TRẠM XÁ XÃ YÊN THÁI 2 2 1.50 2.40 2.20 14
20 024476 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG   KINH 29/01/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 1.50 2.20 2.20 11.1
21 024477 PHẠM HỒNG TRƯỜNG   KINH 23/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 2.00 2.80 4.40 15.5
22 024478 LÝ MẠNH TRƯỜNG   CAO LAN 14/09/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   1.75 4.40 3.20 17.5
23 024479 NGUYỄN DUY TRƯỜNG   KINH 26/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 1.50 3.80 3.80 15.9
24 024480 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG   KINH 08/07/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 1.50 2.40 0.80 12.1
1 024481 ĐÀO LÂM TÚ   KINH 09/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 1.75 2.40 2.80 12.6
2 024482 NGUYỄN NGỌC TÚ   KINH 06/02/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 1.00 4.00 1.80 13.3
3 024483 TRIỆU ANH TÚ   DAO 25/07/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 2 2.00 2.40 2.40 15.2
4 024484 NGUYỄN MINH TUÂN   KINH 08/12/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI     1.50 3.20 3.20 12.6
5 024485 ĐẶNG ANH TUẤN   KINH 04/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 1.50 2.40 2.60 11.9
6 024486 ĐINH ANH TUẤN   KINH 30/04/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 2.00 2.60 1.80 12.5
7 024487 ĐỖ ANH TUẤN   KINH 21/09/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 2.50 3.80 2.80 16.9
8 024488 MAI ANH TUẤN   TÀY  27/06/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   1.00 2.80 1.60 11.2
9 024489 NGUYỄN MẠNH TUẤN   XA PHÓ 26/01/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 2.25 2.40 2.60 15.4
10 024490 ĐỖ THỊ ÁNH TUYẾT 1 KINH 26/11/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   2.00 3.00 2.00 14
11 024491 PHÙNG THỊ ÁNH TUYẾT 1 MƯỜNG  03/12/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 2.25 3.20 3.40 17.8
12 024492 TRIỆU VĂN TƯƠI   DAO 29/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2   1.50 3.40 2.60 14.4
13 024493 HOÀNG CHÍ TƯỜNG   KINH 20/07/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   1.5 2.50 3.80 2.20 16.3
14 024494 TẠ THỊ BÍCH VÂN 1 KINH 05/08/2003 BỆNH VIỆN HUYỆN VĂN YÊN   1.5 2.00 3.00 3.40 14.9
15 024495 NGUYỄN THỊ YẾN VY 1 KINH 01/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI     2.75 2.60 2.40 13.1
16 024496 PHẠM THÀNH VINH   KINH 09/09/2002 VĂN YÊN, YÊN BÁI 2 1.5 0.25 2.80 2.40 12
17 024497 NGUYỄN LONG VŨ   KINH 20/08/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI     2.50 3.20 2.00 13.4
18 024498 TRẦN THỊ VUI 1 KINH 16/10/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI   2 2.50 3.20 3.60 17
19 024499 TRẦN THỊ VUI 1 KINH 19/03/2003 VĂN YÊN, YÊN BÁI     2.25 3.00 3.40 13.9
              Văn Yên, ngày 13 tháng 06 năm 2018
              HIỆU TRƯỞNG

 


Tác giả: Anh Đức
Nguồn:thpt-chuvanan-yenbai.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Văn bản
Video Clip
Liên kết website