• :
  • :
50 Năm Tự Hào Tiếp Bước trường THPT Chu Văn An
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ THI THỬ THPT QUỐC GIA

ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI
Bài thi: KHTN; Môn: Vật lí
    ĐÁP ÁN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC
                         
STT Câu ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ
M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12
1 B A A D A A D B D C B B
2 B C C A D D A A C D D C
3 A D B A A D B D B A A C
4 A D C C D B C A B A B D
5 C A D B A C A D A A C C
6 C D C A C C A B C C B D
7 B B D A A A B A D C A A
8 A B D A C B A A C B D C
9 B B B B D A D B B B C D
10 D A A C C C D C B D A C
11 D A D C B B C D B C C A
12 C C A D C D A C D D A C
13 D D B C C C C D C B D A
14 B A B C A A D C A D C A
15 B A C C D A D A A C D D
16 A C D C B B B D D C D B
17 B C C B A C B D C A A B
18 C B C B C B A A C A C D
19 C B A D A C D B D D A B
20 A B A D D D C C A A D D
21 D D A A B B A B D D B C
22 A B B D A B B D B D A B
23 A A B B D D D C A D B A
24 D C A C A A C D B A C A
25 C D D D C D D B C B C B
26 B B C D B D C D B B C B
27 D C D B B B B B C B A C
28 D B B A C A D D D A C A
29 D C C A B C A B A B B A
30 B B A C A A B B A C B D
31 C C D A B A B C B A B C
32 A C C D D D B A D D B D
33 D D D B C C B A A C B C
34 C A A B B B A C C B D A
35 C A B C B A C A D B A D
36 C D A A D B C C C A A A
37 B D D D D C A B A C C D
38 D C B B D D C C A C D B
39 A A C B C D C C B B D B
40 A D B D B C D A D D D B
                         
STT Câu                        
M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24
1 A C D B B B A B B A A B
2 C D A A D A C C B B D A
3 B B A A A A B B C C D A
4 A D B D B C D C A B A D
5 A A A B B A B C C A C A
6 C B C C B C C D D B B D
7 D C D C D C A B B A D D
8 C C C A B D C C D B A D
9 C A C C A B D D C C A C
10 B A C C C D A A C C C A
11 A A D B B B D A B C A B
12 D A D A C A B A A D D B
13 A A A B A A C D C B A C
14 C B B B D D C C A C C C
15 C D A D C C D D D D D A
16 D D A C A B B D D A B B
17 B B A D A D C C B C B C
18 A C C A B B B A A B C D
19 D D C B A B A A B C C C
20 A D C A D D C D C A B B
21 C B B A D A D A B A C B
22 D C B D D A A B A D A C
23 B C B D C A B C A D A A
24 C B C C C C A C C B C C
25 C A D C B A D A D D D B
26 D D B C D D B B D A B B
27 B C A D C A A C C A B D
28 B C B B C D A C D B B A
29 C B D D A D C D B B D B
30 B D A B A C A B D C B C
31 A A D A B B D D B A D D
32 D B B B B A C C D D B C
33 B A C A A C B B A D D A
34 D D D A D D A B A C D D
35 B B A B D C B D A A C A
36 A C D C A C D D C D B D
37 B A B C D B D B A B A A
38 D C D D C C A D B D C D
39 D D B D C D C A D D A B
40 D B C D C B B A C C A D

 


Tác giả: Anh Đức
Nguồn:thpt-chuvanan-yenbai.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Văn bản
Video Clip
Liên kết website