• :
  • :
CHÀO MỪNG XUÂN KỶ HƠI
Trao thưởng thi đua định kỳ tháng 9 năm 2017

Trao thưởng thi đua định kỳ tháng 9 năm 2017

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội khuyến học và Kế hoạch thi đua định kỳ đối với các tập thể và cá nhân có thành tích cao trong phong trào thi đua định kỳ hàng tháng, trong giờ chào cờ ngày thứ hai 30/10/2017...
Trao thưởng thi đua định kỳ tháng 3 năm 2016

Trao thưởng thi đua định kỳ tháng 3 năm 2016

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội khuyến học và Kế hoạch thi đua định kỳ đối với các tập thể và cá nhân có thành tích cao trong phong trào thi đua định kỳ hàng tháng, trong giờ chào cờ ngày thứ hai 11/4/2016, Hội khuyến học nhà trường, Đoàn ...
Trao thưởng thi đua định kỳ tháng 12 năm 2015

Trao thưởng thi đua định kỳ tháng 12 năm 2015

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội khuyến học và Kế hoạch thi đua định kỳ đối với các tập thể và cá nhân có thành tích cao trong phong trào thi đua định kỳ hàng tháng, trong giờ chào cờ ngày thứ hai 10/01/2016, Hội khuyến học nhà trường, Đoàn ...
Trao thưởng thi đua định kỳ tháng 11 năm 2015

Trao thưởng thi đua định kỳ tháng 11 năm 2015

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội khuyến học và Kế hoạch thi đua định kỳ đối với các tập thể và cá nhân có thành tích cao trong phong trào thi đua định kỳ hàng tháng, trong giờ chào cờ ngày thứ hai 07/12/2015, Hội khuyến học nhà trường, Đoàn ...
Trao thưởng thi đua định kỳ tháng 10 năm 2015

Trao thưởng thi đua định kỳ tháng 10 năm 2015

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội khuyến học và Kế hoạch thi đua định kỳ đối với các tập thể và cá nhân có thành tích cao trong phong trào thi đua định kỳ hàng tháng, trong giờ chào cờ ngày thứ hai 09/11/2015, Hội khuyến học nhà trường, Đoàn ...
Trao thưởng thi đua định kỳ tháng 9 năm 2015

Trao thưởng thi đua định kỳ tháng 9 năm 2015

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội khuyến học và Kế hoạch thi đua định kỳ đối với các tập thể và cá nhân có thành tích cao trong phong trào thi đua định kỳ hàng tháng, trong giờ chào cờ ngày thứ hai 12/10/2014, Hội khuyến học nhà trường, Đoàn ...
Trao thưởng thi đua định kỳ tháng 3, 4 năm 2015

Trao thưởng thi đua định kỳ tháng 3, 4 năm 2015

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội khuyến học nhà trường, đồng thời thiết thực lập thành tích hướng tới kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5, thầy và trò trường THPT Chu Văn An tích cực thực hiện ...
Trao thưởng thi đua định kỳ tháng 9 năm 2014

Trao thưởng thi đua định kỳ tháng 9 năm 2014

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội khuyến học nhà trường, đồng thời thiết thực lập thành tích kỷ niệm 69 năm ngày Quốc khánh 2/9, thầy và trò trường THPT Chu Văn An tích cực thực hiện các hoạt động dạy học chính khoá, phụ đạo theo TKB, đồng thời ...
Văn bản
Video Clip
Liên kết website