• :
  • :
CHÀO MỪNG XUÂN KỶ HƠI
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm 2009 - 2010

Năm học 2009 - 2010 tiếp tục thực hiện, triển khai các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn trong Ngành nhằm nâng cao chất lượng GD&ĐT...
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH YÊN BÁI  CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Công đoàn trường THPT Chu Văn An             Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

  

         Số:    /KH-CĐ                                      Văn Yên, ngày 15 tháng 8 năm 20009

 

 

PHƯƠNG HƯỚNG,  NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

NĂM HỌC 2009-2010

 

Năm học 2009- 2010 tiếp tục thực hiện, triển khai các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn trong Ngành, nhằm nâng cao chất lượng GD & ĐT, khắc phục các biểu hiện tiêu cực trong ngành. Với chủ đề năm học: " Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục" và đẩy mạnh các phong trào thi đua " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

 Công đoàn trường THPT Chu Văn An đề nghị các tổ Công đoàn thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau:

 

I. Nhiệm vụ chủ yếu:

 

 

            1- Tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục vận động đoàn viên lao động thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của Ngành.

            2- Nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức các cuộc vận động, hưởng ứng nhiệt tình các phong trào thi đua, cụ thể cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ", Cuộc vận động “Hai không”, " Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo", phong trào " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ công tác đổi mới dạy và học.

            3- Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên.

            4- Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trong Nhà trường.

            5- Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

 

 

III- Nội dung và chương trình hoạt động cụ thể:

 

Chương trình 1: Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ giáo viên.

* Mục tiêu:

- Thực hiện nghiêm túc Nghị định 39/ NĐ- UBND tỉnh Yên Bái

- Đảm bảo đầy đủ mọi quyền lợi và chế độ chính sách của đoàn viên theo đúng quy định.

- Củng cố niềm tin về vật chất, tinh thần để đoàn viên yên tâm công tác.

 

            *Giải pháp:

-  Tìm hiểu pháp luật, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, đảm bảo chế độ tiền công, phụ cấp ưu đãi, công tác phí, thừa giờ…kịp thời nhằm thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên lao động

            - Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí đối với mọi đoàn viên trong đơn vị để xây dựng gia đình ấm no - Văn minh - Hạnh phúc.

            - Tham mưu với nhà trường phân công lao động hợp lý. Tổ chức thăm hỏi đoàn viên mỗi khi ốm, đau, việc cưới, hỏi, đám hiếu…kịp thời.

           

* Chỉ tiêu:

- Phấn đấu 100% đoàn viên có cuộc sống ổn định.

- 100% đoàn viên được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng.

- 100% đoàn viên được thăm hỏi, động viên kịp thời.

 

            Chương trình 2: Nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên và quản lý, nhằm thực hiện nhiệm vụ “Chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá”

* Mục tiêu:

            - Chuẩn hoá về người dạy và người học.

- Chuẩn hoá về đội ngũ cán bộ quản lý.

            - Chuẩn hoá về cơ sở vật chất trường học.

            - Chuẩn hoá về mối quan hệ giữa Nhà trường với phụ huynh học sinh.   

 

* Giải pháp:

- Phối hợp với nhà trường tổ chức cho các đoàn viên học tập Nghị quyết của Đảng các cấp; học tập, nghiên cứu chính sách pháp luật của nhà nước. Tiếp tục triển khai cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”

            - Tạo điều kiện để Công đoàn viên nghiên cứu, tìm hiểu các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn, tham gia các lớp đào tạo nâng chuẩn và trên chuẩn về chuyên môn, chính trị.

- Vận động ĐV tự phấn đấu tu dưỡng, nâng cao phẩm chất Chính trị, đạo đức nhà giáo, giữ vững “Kỷ cương-Tình thương-Trách nhiệm”, xây dựng nếp sống văn minh gia đình văn hoá.

            - Cùng với chuyên môn nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung của Bộ GD; tổ chức phong trào thi đua “ Hai tốt”,  hội giảng các cấp.

            - Kết hợp với chuyên môn phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém. Coi trọng công  tác chủ nhiệm, giáo dục học sinh tận tâm, thương yêu học sinh, nắm rõ được hoàn cảnh của học  sinh, động viên, khuyến khích các em học tập và tham gia các hoạt động phong trào.

         - Phối hợp với Đoàn thanh niên tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tích cực tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống ma tuý xâm  nhập học đường. Chấp hành nghiêm túc luật lệ an toàn giao thông.

 

* Chỉ tiêu phấn đấu trong năm:

            - Nhà trường: Đạt Tập thể lao động xuất sắc

            - 3 Tổ chuyên môn đạt Tập thể  lao động xuất sắc

            - 4 Tổ chuyên môn đạt Tập thể  lao động tiên tiến

            - 100% đoàn viên chuyên môn đạt từ trung bình trở lên và biết sử dụng máy tính, trong đó có:

15-20 đồng chí đạt CSTĐ cấp cơ sở,      đồng chí đạt CSTĐ cấp tỉnh.

- Tỷ lệ chuyên cần 98%.

- Học sinh giỏi cấp tỉnh: từ 6-15 em.

            - Tỷ lệ lên lớp thẳng 95% (Sau thi lại 98,5%)

            - Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp: 90- 95%

          - Phấn đấu trong năm học có:

                       đ/c được tham gia lớp đào tạo nâng chuẩn về chuyên môn và chính trị.

                     5  đ/c được tham gia lớp đào tạo trên chuẩn về chuyên môn

 

            Chương trình 3: Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong ngành.

* Mục tiêu:

            - Tạo điều kiện, môi trường cho các đoàn viên tham gia các phong trào thi đua và các hoạt động xã hội. Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường pháp chế trong nhà trường.

 

* Giải pháp:

- Cùng với nhà trường tổ chức tốt các phong trào thi đua, động viên đoàn viên tham gia tích cực việc thực hiện qui chế dân chủ, xã hội hoá giáo dục.

            - Đổi mới hoạt động nữ công, cụ thể hoá phong trào “ Giỏi việc trường- Đảm việc nhà”. Tạo điều kiện để cán bộ nữ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá, hạnh phúc.

- Kết hợp với nhà trường và các đoàn thể phát động phong trào thi đua, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ và các hoạt động văn hoá, văn nghệ-Thể dục, Thể thao.

            - Vận động đoàn viên tham gia hoạt động nhân đạo từ thiện

            * Chỉ tiêu:

            -  90 % nữ đoàn viên đạt danh hiệu phụ nữ “Hai giỏi”

            - 100% đoàn viên tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do Ngành, địa phương và Công đoàn nhà trường phát động.

 

            Chương trình 4: Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia phát triển Đảng.

* Mục tiêu:

- Nâng cao năng lực, nghiệp vụ quản lý của cán bộ công đoàn, ý thức trách nhiệm của đoàn viên trong công tác công đoàn nhằm xây dựng công đoàn vững mạnh.

- Phát hiện và bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu kết nạp Đảng.

 

* Giải pháp:

- Tổ chức và tạo điều kiện cho đoàn viên tiếp tục học tập, nghiên cứu điều lệ Công đoàn, hoạt động và tổ chức Công đoàn.

            - Thực hiện đúng tiêu chuẩn đánh giá xếp loại Công đoàn cơ sở, xếp loại ĐV

            - Tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác công đoàn.

            - Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn: Thực hiện đúng chế độ chính sách hiện hành, đa dạng hoá các hình thức hoạt động, Công đoàn là cầu nối tạo điều kiện để đoàn viên được tham quan, giao lưu và học tập các điển hình tiên tiến.

            - Đề xuất với Chi bộ Đảng, nhà trường tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động công đoàn.

            - Cùng với các tổ chức trong Nhà trường thường xuyên phát động các hoạt động tập thể, qua đó phát hiện và bồi dưỡng những ĐV ưu tú để giới thiệu kết nạp Đảng.

* Chỉ tiêu :

- Công đoàn nhà trường đạt: Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

            - 100% các tổ công đoàn đạt tổ công đoàn từ TB trở lên, trong đó có:  

                3 tổ công đoàn đạt tổ Công đoàn vững mạnh xuất sắc

                            3 tổ công đoàn đạt tổ Công đoàn vững mạnh.

-  Giới thiệu được 3 - 5 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp.

                       

Chương trình 5: Tích cực tham gia giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác Quốc tế:

* Mục tiêu:

Giúp đoàn viên hiểu hơn về văn hoá các vùng miền dân tộc trong và ngoài nước;

 

* Giải pháp:

- Tổ chức giao lưu theo các chủ đề giữa các tổ công đoàn trong Nhà trường nhân các ngày lễ.

- Cùng với nhà trường kết hợp tổ chức cho đoàn viên đi học tập, trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị bạn trên địa bàn tỉnh để nâng cao hiệu quả lao động.

            - Tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên  khai thác các thông tin trên mạng Internet để nõng tầm hiểu biết về đất nước và cỏc nước tiờn tiến trờn thế giới.

 

* Chỉ tiêu :-Tổ chức cho ĐV đi tham quan học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị bạn 01 lần, giao lưu văn nghệ- thể thao với các đơn vị trong huyện nhân dịp 8/3, 26/3, 20/11.

 

[

            Trên đây phương hướng hoạt động Công đoàn năm học 2009 - 2010.

          

 

             T/m chi bộ                                                              T/M BCH Công đoàn

                   Bí thư                                                                           Chủ tịch

                 (Đã ký)                                                                               (Đã ký)

 

 

  

           Bùi Văn Xuân                                                       Nguyễn Thị Bích Nhiệm

 

 

 

 

 

 

 


 

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH YÊN BÁI    CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Công đoàn trường THPT Chu Văn An                             Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

  

           Số:    /KH- CĐ                                Văn Yên, ngày 15 tháng 8 năm 20009

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động Công đoàn theo tháng

Năm học 2009- 2010

 

           

Thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn trường THPT Chu Văn An, Nghị quyết ĐH Công đoàn ngành GD tỉnh Yên Bái.

            Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của Sở GD và của CĐN GD tỉnh Yên Bái.

            Căn cứ vào kế nghị quyết của BCH Công đoàn Nhà trường

            Công đoàn trường THPT Chu Văn An xây dựng kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2009- 2010 như sau:

I. Công tác tư tưởng chính trị .
          - Động viên, cán bộ giáo viên, công nhân viên trong nhà trường đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Thấm nhuần đạo đức tư tưởng của Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt cuộc vận động '' Hai không '' do bộ trưởng bộ giáo dục phát động, cuộc vận động '' Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
        - Tổ chức tốt các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm ; 20/10 20/11 ; 22/12 ; 3/2 ; 26/3 ; 30/4 và 1/5 ; 19/5..........

II .Chương trỡnh hoạt động cụ thể:

 

Thỏng, năm

Nội dung hoạt động

Tháng 8/ 2009

-         Họp BCH Công đoàn đầu năm, xây dựng kế hoạch hoạt động Công đoàn năm  học 2009- 2010.

-         Phân công nhiệm vụ từng thành viên BCH, tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của các tổ Công đoàn.

-         Phối kết hợp với chớnh quyền, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chuẩn bị tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2009 -2010.

-         Cựng với chuyờn mụn sắp xếp cụng việc hợp lý, tổ chức học tập chớnh trị đầu năm.

-         Động viên đoàn viên phấn khởi bước vào năm học mới, thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn do Bộ giáo dục qui định, các văn bản hướng dẫn của Sở  giáo dục và đào tạo ban hành. Thực hiện tốt các cuộc vận động.

-         Toàn thể đoàn viên công đoàn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

-         Tổ chức cho đoàn viên tập luyện thể thao tham gia ĐHTDTT huyện Văn Yên, tham gia thi đấu vũng loại cỏc mụn thể thao: Búng bàn, cầu lụng, búng chuyền nam, nữ, búng đá.

Tháng 9/ 2009

-         Họp BCH tháng 9 theo định kỳ.

-         Chỉ đạo các tổ công đoàn tiếp tục  triển khai thực hiện cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với cuộc vận động" Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

-         Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9.

-         Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới.

-         Phối hợp với Chi bộ, BGH tổ chức cho Đảng viên, đội ngũ cốt cán của Nhà trường, GVG, GV có học sinh giỏi đi tham quan học tập kinh nghiệm, thắp hương đền thờ Thầy giáo Chu Văn An, K9 ( Dự kiến sau khai giảng ).

-         Cựng với chuyên môn tổ chức Hội nghị CNVC đầu năm, ký giao ước thi đua, hướng dẫn đoàn viên đăng ký các danh hiệu thi đua, đăng ký đề tài khoa học, sỏng kiến kinh nghiệm.

-         Vận động đoàn viên tham gia xây dựng vườn hoa Công đoàn.

-         Tiếp tục tổ chức tập luyện và  thi đấu giải ĐHTDTT huyện Văn Yên.

-         Các tổ công đoàn tổ chức đăng ký hội giảng, dự giờ các đồng chí giáo viờn mới, giỏo viờn mới dạy khối 12.

-         Ôn luyện đội tuyển thi học sinh giỏi.

Tháng 10/2009

-         Họp BCH công đoàn theo định kỳ, xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/10

-         Tổ chức đêm vui tết Trung thu cho toàn thể con CBGV- CNVC, tặng quà và trao phần thưởng cho các cháu là HSG, HS tiên tiến, bé khoẻ, bé ngoan, cháu ngoan Bác Hồ năm học 2008 – 2009.

-         Tổ chức kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

-         Phối hợp với chuyên môn chỉ đạo công tác hội giảng.

-         Dự Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào phụ nữ " Hai giỏi" giai đoạn 2005- 2009.

-         Tiếp tục phát động đoàn viên gây quỹ giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

-         Kiểm tra các hoạt động tại  phõn hiệu An Bỡnh.

-         Phối Kết hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt nam trong đoàn viên và các enm học sinh.

-         Triển khai các văn bản chỉ đạo của Ngành và Công đoàn các cấp.

Tháng 11/2009

-         Họp BCH tháng 11 theo định kỳ. xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 11.

-         Triển khai các  văn bản chỉ đạo và các phong trào thi đua do các cấp phát động.

-         Các tổ Công đoàn tiếp tục tham gia Hội giảng.

-         Phối hợp với chuyờn mụn tổ chức kỷ niệm ngày nhà giỏo Việt Nam 20/11 gặp mặt, trao quà cho các đồng chí giáo viên,cán bộ công nhân viên.

-         Tham gia tốt các hoạt động khác do Công đoàn cấp trên chỉ đạo. Phối Kết hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động đợt thi đua chào mừng ngày quốc phũng toàn dõn, ngày thành lập quõn đội nhân dân Việt Nam 22/12 và học tập làm theo tấ m gương anh bộ đội cụ Hồ.

-         Tổng kết đợt thi đua 20 / 11.

Tháng 12/2009

-         Họp BCH tháng 12 theo định kỳ. Xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động tháng 12.

-         Tổ chức gặp mặt, trao quà cho các đồng chí giáo viên, cán bộ công nhân viên đó từng tham gia quõn đội.

-         Động viên CBGV tổ chức ôn tập cho học sinh chuẩn bị thi  học kỳ I theo đề chung, tiến hành coi thi một cách nghiêm túc, chấm bài chính xác, công khai kết quả cho học sinh, đánh giá đúng chất lượng của người  học.

-         Kết thúc chương trỡnh học kỳ I.

-         Sơ kết đợt thi đua học tập làm theo tấm gương anh bộ đội cụ Hồ vào dịp 22 / 12.

-         Triển khai các  văn bản chỉ đạo của Ngành và các cuộc vận động do Công đoàn cấp trên phát động.

Tháng 1/2010

-         Họp BCH tháng 1 theo định kỳ. Xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động Học kỳ II, kế hoạch hoạt động tháng 1/2010.

-         Hoàn thành chương  trỡnh học  kỳ I

-         Bỡnh bầu danh hiệu thi đua tập thể, cá nhân .

-         Sơ kết học kỳ I.

-         Động viên cán bộ giáo viên, công nhân viên bước sang học kỳ II .

-         Phát động thi đua lập thành tích xuất sắc mừng Đảng , mừng xuân 2010.

-         Ban thanh tra kiểm tra một số loại quỹ.

Tháng 2/2010

-         Họp BCH tháng 2 theo định kỳ. Xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động tháng 2/2010.

-         Tham gia c ác hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng  CSVN.

-         Động viên cán bộ, giáo viên tổ chức ăn tết vui vẻ, an toàn, tiết kiệm, tặng quà nhân dịp năm mới 2010 cho CB-GV

-         Tham gia tốt các hoạt động khác do công đoàn Ngành và địa phương phát động.

-         Tổng kết đợt thi đua chào mừng ngày thành lập Đảng.

Tháng 3/2010

-         Họp BCH tháng 3 theo định kỳ. thống nhất  kế hoạch, nội dung hoạt động tháng 3/2010.

-         Hưởng ứng đợt thi đua do Đoàn thanh niên phát động chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3/ 2010.

-         Tổ chức gặp mặt Dâu, Rể toàn trường nhân dịp 8/3/ 2010.

-         Kết hợp với Đoàn thanh niên tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3.

-         Hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do Công đoàn Ngành phát động  

-         Tổng kết đợt thi đua 26/3.

Tháng 4/2010

-         Họp BCH định kỳ. Thống nhất  kế hoạch, nội dung hoạt động tháng 4.

-         Tổ  chức kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/ 5.

-         Phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày sinh nhật Bác 19/5 và cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

-         Động viên giáo viên tổ chức tốt ôn tập cuối năm cho học sinh, kiểm tra, ra đề, chấm bài đảm bảo chính xác đúng theo phân phối chương trỡnh do Bộ giỏo dục quy định.

-         Tổ chức thi học kỳ II khối 12 theo đề chung của Sở, đảm bảo nghiêm túc đúng qui chế.

-         Hoàn thành chấm điểm vào sổ chính, học bạ cho học sinh khối 12 đầy đủ chính xác.

Tháng 5/2010

-         Họp BCH định kỳ. Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 5.

-         Tổ chức thi học kỳ II  khối 10+ 11 nghiêm túc , đảm bảo đúng qui chế.

-         Hoàn thành chấm điểm vào sổ chính, học bạ cho học sinh khối 10,11 đầy đủ chính xác.

-         Tổ chức cho CB- GV học tập quy chế thi một cách đầy đủ nghiêm túc

-         Tham gia tốt các phong trào thi đua khác do công đoàn ngành tổ chức và phát động.

-          Bỡnh xột thi đua cá nhân và tập thể.

-          Tổng kết năm học.

-          Hoàn thiện cỏc loại hồ sơ thi đua.

Tháng 6/2010

-         Họp BCH định kỳ. Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 6/2010.

-          Phối hợp với đoàn Thanh Niên tổ chức Tết thiếu nhi 1/6 cho con cán bộ, giáo viên công nhân viên chức trong Nhà trường.

-          Tham gia đi coi thi, đi chấm thi đầy đủ theo sự phân công của Sở . Thực hiện tốt mùa thi nghiêm túc, an toàn, đúng qui chế.

-         Tổ chức dạy ụn cho học sinh và quản lý tốt học sinh trong dịp nghỉ hố.

-         Hướng dẫn CB- GV đăng ký phộp hố đúng quy định.

-         Tổ chức kỷ niệm Cỏch mạng thỏng Tỏm và Quốc khỏnh 2/9 .

-         Kết hợp với chính quyền và thường trực Hội cha mẹ học sinh chuẩn bị tu sửa cơ sở vật chất cho năm học mới .

Tháng 7/2010

-         Họp BCH định kỳ. Thống nhất  kế hoạch hoạt động tháng 7/2010.

-         Tổ chức thăm hỏi các đồng chí thương bệnh binh và các gia đỡnh chớnh sỏch trong Công đoàn Nhà trường nhân ngày 27/7.

-         Phối hợp với chuyên môn, tổ chức cho đoàn viên đi tham quan học tập kinh nghiệm của một số đơn vị bạn,  tạo không khí phấn khởi để nâng cao hiệu quả công tác.

-         Động viên cán bộ giáo viên trả phép đúng hạn.

                                                                                   T/M BCH Công đoàn
                                                                                Chủ Tịch

                                                                                ( Đã ký)

 

                                                                                  Nguyễn Thị Bích Nhiệm

 


Tác giả: Ban quản trị
Nguồn: thpt-chuvanan-yenbai.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Văn bản
Video Clip
Liên kết website