• :
  • :
50 Năm Tự Hào Tiếp Bước trường THPT Chu Văn An
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2012

BBT đăng tải các văn bản vê tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2012 tới độc giả

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc

Sở Giáo dục và Đào tạo Năm 2012

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 15/6/2012 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định về việc tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập tỉnh Yên Bái năm 2012;

Căn cứ Thông báo số 02/TB-SNV ngày 10/02/2012 của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái về việc Thông báo chỉ tiêu biên chế năm 2012;

Căn cứ Hướng dẫn số 415/HD-SNV ngày 13 tháng 7 năm 2012 của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái hướng dẫn quy trình tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục công lập tỉnh Yên Bái năm 2012 và nội dung, hình thức thi phần kiến thức chung; Công văn số 356/SGD&ĐT-TCCB ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái về hướng dẫn nội dung và hình thức đề thi tuyển, xét tuyển; quy trình ra đề và bảo mật đề thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2012;

Căn cứ biên bản rà soát quy mô lớp, học sinh, đội ngũ và đề xuất nhu cầu tuyển dụng, hợp đồng, luân chuyển năm 2012 của các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở năm 2012 như sau:

I. Nhu cầu tuyển dụng

Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tuyển dụng: 118 người. Trong đó:

+ Tuyển dụng viên chức: 112 người.

+ Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP: 06 người.

(Có bảng phụ lục chỉ tiêu, cơ cấu, đơn vị cần tuyển dụng,hình thức

tuyển dụng đính kèm).

II. Điều kiện đăng ký dự tuyển, thủ tục hồ sơ, lệ phí dự tuyển

1. Điều kiện chung

Người đăng ký dự tuyển vào làm việc tại các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo phải có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch viên chức tuyển dụng và có đủ các điều kiện sau đây: 2

a) Là công dân Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; người địa phương phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Yên Bái trước khi đi học chuyên nghiệp; Đối với người có hộ khẩu ở tỉnh khác, yêu cầu có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ đúng chuyên ngành đào tạo theo nhu cầu tuyển dụng hoặc tốt nghiệp loại giỏi ở bậc đào tạo chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng;

b) Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng;

d) Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ;

đ) Không mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục;

e) Những trường hợp thuộc diện chính sách ưu tiên theo quy định của nhà nước phải có đầy đủ giấy tờ xác nhận do cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

2. Yêu cầu về trình độ

Ngoài các điều kiện chung, người đăng ký dự tuyển vào ngạch viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của ngạch cần tuyển, cụ thể:

2.1. Đối với giáo viên: Đạt trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên theo quy định hiện hành tương ứng với ngạch giáo viên dự tuyển; tốt nghiệp các trường đại học sư phạm (khoa sư phạm), cao đẳng sư phạm; Tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng khác ngoài sư phạm phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1 hoặc bậc 2.

- Giáo viên Trung học cơ sở tại các trường phổ thông DTNT THCS: Phải có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng sư phạm trở lên, đúng chuyên ngành cần tuyển.

- Giáo viên Trung học phổ thông và các Trung tâm GDTX-HNDN: Phải có bằng tốt nghiệp trình độ đại học sư phạm trở lên. Có chứng chỉ A ngoại ngữ (giáo viên ngoại ngữ phải có chứng chỉ B ngoại ngữ khác), có chứng chỉ tin học A. Nếu trong quá trình học đại học, thí sinh đã học ngoại ngữ, tin học thì yêu cầu bảng điểm phải thể hiện các học phần ngoại ngữ, tin học. Người được đào tạo ghép 2 môn, nếu đăng ký dự tuyển vào ngạch giáo viên THPT hoặc giáo viên dạy nghề phổ thông thì chỉ được đăng ký dự tuyển một trong hai môn được đào tạo.

- Giáo viên, giảng viên các trường chuyên nghiệp: Phải có bằng tốt nghiệp trình độ đại học sư phạm trở lên. Có chứng chỉ A ngoại ngữ (giáo viên ngoại ngữ phải có chứng chỉ B ngoại ngữ khác), có chứng chỉ tin học A. Nếu trong quá trình học đại học, thí sinh đã học ngoại ngữ, tin học thì yêu cầu bảng điểm phải thể hiện các học phần ngoại ngữ, tin học.

2.2. Đối với ngạch nhân viên

- Ngạch Thủ quỹ: Phải có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp kế toán trở lên có chứng chỉ A ngoại ngữ, chứng chỉ A tin học.

- Ngạch thư viện: Phải có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp thư viện trở lên; có chứng chỉ A ngoại ngữ, chứng chỉ A tin học. 3

- Ngạch Thiết bị - Thí nghiệm: Thực hiện theo quy định tại Công văn số 4089/BGDĐT-TCCB ngày 19/4/2007 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV về viên chức làm công tác thiết bị như sau:

+ Viên chức làm công tác thiết bị ở trường PT DTNT THCS: Phải có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng, chuyên ngành thiết bị - thí nghiệm trở lên;

+ Viên chức làm công tác thiết bị ở trường THPT: Có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng thiết bị - thí nghiệm được xem xét dự tuyển nhân viên thiết bị trường học, phải có cam kết học tập nâng cao trình độ.

* Viên chức làm công tác thiết bị - thí nghiệm ở trường phổ thông phải qua khóa học bồi dưỡng và được cấp chứng chỉ về nghiệp vụ công tác thiết bị ở trường phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nội dung, chương trình, thời gian khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thiết bị từng cấp học do Bộ GD&ĐT xây dựng và ban hành).

- Ngạch Kế toán: Phải có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên chuyên ngành tài chính kế toán; có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên, có chứng chỉ tin học trình độ B.

- Ngạch Y tế học đường: Phải có bằng tốt nghiệp trình độ Trung cấp y trở lên (Ưu tiên tuyển dụng chuyên ngành Y sỹ đa khoa, điều dưỡng đa khoa).

- Nhân viên CNTT: Phải có bằng tốt nghiệp trình độ đại học chuyên ngành Tin học trở lên.

2.3. Đối với Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP: Phải có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch nhân viên phục vụ cần tuyển. Riêng đối với nhân viên nuôi dưỡng phải có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành nấu ăn.

Lưu ý đối với mục 2.1 và 2.2: Các thí sinh trúng tuyển theo đúng chuyên ngành đào tạo, đúng vị trí dự tuyển được xếp ngạch theo quy định hiện hành của nhà nước.

3. Thủ tục hồ sơ

3.1. Nội dung hồ sơ

a) Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm hoặc tải về trên cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT địa chỉ http://www.yenbai.edu.vn).

b) Bản khai sơ yếu lý lịch theo mẫu, có dán ảnh 4x6, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, hoặc cơ quan quản lý, trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao giấy khai sinh;

d) Bản chụp (phô tô copy có công chứng):

- Văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm theo yêu cầu của ngạch dự tuyển, hộ khẩu, bản sao học bạ hoặc bảng điểm. Thí sinh mới tốt nghiệp trong năm 2012, nếu chưa được cấp bằng tốt nghiệp thì được nộp bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp, bản sao bảng điểm học tập.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; các giấy tờ và hợp đồng làm việc trong các cơ sở giáo 4

dục của tỉnh, thành tích công tác; quyết định bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn đối với giáo viên hợp đồng (nếu có).

Ngay sau ngày công bố danh sách trúng tuyển, người trúng tuyển phải xuất trình bản gốc để Hội đồng tuyển dụng đối chiếu với bản sao.

e) Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện, thị xã trở lên cấp, giấy có giá trị trong thời hạn 60 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

f) Hai ảnh cỡ 4x6cm, 02 phong bì có dán tem ghi địa chỉ người nhận.

(Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22 X 32 cm, mặt ngoài ghi HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2012, ghi đầy đủ họ, đệm, tên người đăng ký dự tuyển và thống kê đầy đủ các loại giấy tờ trong bì hồ sơ).

* Lưu ý:

+ Cơ sở giáo dục trực thuộc Sở được giao trách nhiệm thu nhận hồ sơ chỉ tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển khi đủ các giấy tờ quy định và trong bảng điểm có xác nhận điểm trung bình học tập toàn khoá học, điểm tốt nghiệp của cơ sở đào tạo. Nếu quá thời hạn nộp hồ sơ theo quy định, các thí sinh không nộp đủ hồ sơ dự tuyển theo yêu cầu sẽ không được tham gia dự tuyển.

+ Người đăng ký dự tuyển được phép ghi tối đa 02 nguyện vọng theo quy định về điều kiện và chỉ tiêu tuyển dụng vào đơn đăng ký. Nguyện vọng ghi trong đơn phải là một trong các chỉ tiêu tuyển dụng được công bố trong thông báo tuyển dụng.

+ Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký một nguyện vọng 1 ở một đơn vị thuộc Sở có tuyển dụng viên chức. Mỗi người dự tuyển chỉ được nộp một hồ sơ dự tuyển. Nếu thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 ở 02 đơn vị thuộc Sở có tuyển dụng viên chức trở lên sẽ bị loại hồ sơ, không được dự tuyển.

+ Người đăng ký dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ dự tuyển tại đơn vị đăng ký dự tuyển nguyện vọng 1 và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình. Hội đồng tuyển dụng không hoàn trả hồ sơ cho người dự tuyển không trúng tuyển.

3.2. Địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ:

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Thí sinh dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ dự tuyển tại đơn vị đăng ký dự tuyển nguyện vọng 1.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 07/9/2012 đến hết 16h30 ngày 27/9/2012 (trong giờ hành chính các ngày trong tuần).

4. Lệ phí tuyển dụng

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức. Mức thu 200.000 đồng/thí sinh.

III. Hình thức, nội dung thi tuyển

1. H×nh thøc tuyển thẳng

1.1. Đối tượng: Có bằng tốt nghiệp tiến sỹ, thạc sỹ, đại học chính quy loại giỏi đúng chuyên ngành và chỉ tiêu tuyển dụng. 5

1.2. Nếu số người đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển thẳng nhiều hơn số chỉ tiêu cần tuyển tại đơn vị đăng ký dự tuyển thì người trúng tuyển lấy theo thứ tự ưu tiên sau:

- Tốt nghiệp tiến sỹ.

- Tốt nghiệp thạc sỹ.

- Tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi.

* Trường hợp ở chỉ tiêu tuyển dụng cuối cùng vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự xét tuyển thẳng trên thì Hội đồng tuyển dụng xem xét, bổ sung các tiêu chí để đảm bảo nâng cao chất lượng nguồn tuyển dụng và thực hiện chính sách ưu tiên.

* Sau khi xét hết số người được tuyển thẳng theo vị trí cần tuyển dụng; hết số người được tuyển thẳng nếu đơn vị nào còn chỉ tiêu tuyển dụng thì sẽ áp dụng tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển theo quy định.

2. Thi tuyển

2.1. Thi tuyển giáo viên

Thí sinh đăng ký dự tuyển vào viên chức ngạch giáo viên phải thi 02 phần thi bắt buộc sau:

a) Phần thi thực hành

- Thi soạn giáo án (hoặc kế hoạch giảng dạy sau đây gọi chung là giáo án): Thi viết trên giấy thi, mỗi thí sinh dự tuyển phải soạn giáo án 01 tiết theo cấp học, bộ môn đăng ký dự tuyển, thời gian thi soạn giáo án: 90 phút.

- Thi giảng dạy: Mỗi thí sinh dự tuyển phải soạn giáo án và giảng dạy đủ 03 tiết dạy theo cấp học, bộ môn đăng ký dự tuyển.

Thí sinh bốc thăm chọn ngẫu nhiên 03 tiết dạy thuộc bộ môn đăng ký dự tuyển theo phân phối chương trình (tại thời điểm thi giảng), theo kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 ban hành tại Quyết định 677/QĐ-UBND ngày 27/6/2012. Thí sinh được bốc thăm tiết dạy trước thời điểm thi giảng 03 ngày; thực hành giảng dạy trên lớp học, trước học sinh, tại địa điểm thi do Hội đồng tuyển dụng quy định.

b) Phần thi phỏng vấn: Thí sinh bốc thăm chọn ngẫu nhiên đề thi. Thời gian: 45 phút/người dự thi (Trong đó: thời gian chuẩn bị: 30 phút/người dự thi; trả lời phỏng vấn: 15 phút/người dự thi), được tổ chức thi dưới dạng trả lời các câu hỏi (thí sinh chuẩn bị nội dung trả lời phỏng vấn viết ra giấy, sau khi hoàn thành nội dung phỏng vấn thí sinh nộp lại nội dung trả lời).

2.2. Thi tuyển vào ngạch viên chức khác: Thí sinh đăng ký dự tuyển phải thi 02 phần thi bắt buộc sau:

a) Phần thi kiến thức chung: Thi viết, thời gian 120 phút.

b) Phần thi Trắc nghiệm: Thi viết trên giấy, thời gian làm bài 60 phút.

3. Xét tuyển

3.1. Xét tuyển giáo viên

- Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển xét tuyển viên chức ngạch giáo viên phải soạn giáo án và giảng dạy đủ 03 tiết dạy theo cấp học, bộ môn đăng ký dự tuyển. 6

- Các quy định về bốc thăm bài dạy; thời gian giảng dạy như quy định về thi tuyển giáo viên.

3.2. Xét tuyển vào ngạch viên chức khác

Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển phải làm một bài kiểm tra trắc nghiệm về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch dự tuyển. Thi viết trên giấy, thời gian làm bài 60 phút.

Lưu ý: Nội dung phỏng vấn, trắc nghiệm, thi phần kiến thức chung được quy định tại Công văn số 365/SGD&ĐT-TCCB và Hướng dẫn số 415/HD-SNV.

IV. Ưu tiên trong tuyển dụng, cách tính điểm, cách xác định người trúng tuyển: thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND.

V. Thời gian, địa điểm thi và tổ chức thi tuyển, xét tuyển

- Thời gian phổ biến quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển; thời gian khai mạc kỳ thi; thời gian thi kiến thức chung, thi giảng dạy; địa điểm thi Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo chi tiết trên công thông tin của Sở GD&ĐT địa chỉ http://www.yenbai.edu.vn và được niêm yết tại các đơn vị có tuyển dụng.


Tác giả: Ban quản trị
Nguồn:thpt-chuvanan-yenbai.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Văn bản
Video Clip
Liên kết website