• :
  • :
50 Năm Tự Hào Tiếp Bước trường THPT Chu Văn An
Thông tin chi tiết:
Hà Hữu Thành
UV BTV Huyện Đoàn Văn Yên - Bí thư đoàn trường Hà Hữu Thành
Giới tính Nam
Địa chỉ Khu 1 - Mậu A - Văn Yên - Yên Bái
Email hhthanhc3cva@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Nhân sự khác
Văn bản
Video Clip
Liên kết website